Publicerat 24 september, 2021

Bolånetaket i Finland ligger kvar på 85 procent och buffertkrav för banker är oförändrat

Bolånetaket i Finland ligger kvar på 85 procent och det kontracykliska buffertkravet för banker är oförändrat. Det framgår av ett pressmeddelande från finländska finansinspektionen.

Lånetaket skärptes senast i juni då den maximala belåningsgraden för andra nya bostadslån än förstagångslån sänktes med 5 procentenheter till 85 procent.

- Fastän konjunkturutsikterna för Finland är gynnsamma, kastar coronapandemin fortfarande en skugga över den ekonomiska utvecklingen och upprätthåller därmed osäkerheten kring det finansiella systemet. Hushållens höga skuldsättning är en strukturell faktor som inger stigande oro framför allt som de stora bostadslånen med längre återbetalningstid än normalt har ökat under pandemin, konstaterar direktionens ordförande Marja Nykänen.

Kontracykliska buffertkravet för banker förblir oförändrat på 0,0 procent då finska finansinspektionen finner att det primära riskmåttet är fortsatt lågt.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]