[ Annons ]

Publicerat 18 juni, 2020

Boländerna växer ihop med Uppsala centrum

Nu börjar planerna ta form på hur Uppsala ska växa. Området Boländerna ska bli en del av innerstaden.

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala beslutade under onsdagens sammanträde om samråd för den första detaljplanen av flera för som ska utveckla Boländerna. Det blir starten på en stadsomvandling i ett av Uppsalas mest centrala lägen nära resecentrum. Planen ska skapa förutsättningar för en framtida bebyggelse för närmare 6 500 arbetsplatser i form av kontor, hotell och laboratorier.

– Vi har strävat efter att utforma planen så att de byggnader som uppförs fokuserar på upplevelsen i ögonhöjd; entréer, fasader och bottenvåningar. Allt för att skapa en varierad och attraktiv stadsmiljö för ett ökat stadsliv, säger Ylva Stadell (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

[ Annons ]

Planområdet Ställverket är cirka 8,5 hektar stort och omfattar 16 fastigheter med sammanlagt tolv olika fastighetsägare. Aktiva fastighetsägare i dagsläget är Castellum, Vasakronan, Rosendal fastigheter, Stiffler group, Pronordic, BRF Kvoten, Nylunds pianofabrik och Weilands fastighetsbolag.

– Vi är stolta över att vara delaktiga i denna satsning på näringslivet i landets fjärde stad. Med vår erfarenhet av framgångsrika och innovativa arbetsplatser finns alla möjligheter att göra främre Boländerna till ett flaggskepp för framtidens arbetsliv, inte minst vad gäller hållbarhet och hälsosamma arbetsplatser, säger Robert Ahlstedt, affärsområdeschef på Castellum Region Stockholm-Norr Uppsala.

Byggnaderna tillåts bli upp till 36 meter höga närmast Resecentrum och vid de större parkerna. Byggnadshöjderna begränsas närmast de byggnader som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. – Det här är en naturlig utveckling för Uppsalas stadskärna. Främre Boländerna kommer bli ett attraktivt läge för arbetsplatser i en levande stadsmiljö. Det säkerställs inte minst av de fastighetsägare som vi har ett nära samarbete med i planeringen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]