[ Annons ]

Publicerat 11 november, 2014

Bok ska minska arbetsplatsolyckor

En liten bok med bara bilder om säkerhet har minskat olyckorna på NCC:s byggarbetsplatser. Nu blir den tillgänglig för en stor del av den svenska byggbranschen.

Den kallas Tysta boken och är tillräckligt liten för att få plats i fickan. Med tydliga bilder visar den hur man jobbar säkert på byggarbetsplatser. Eftersom boken helt saknar text kan informationen nå samtliga som jobbar på en byggarbetsplats, oberoende av vilket språk de talar.

[ Annons ]

– Den här boken är en fantastisk trycksak som når ut till alla oavsett språk. Boken ger oss ett ypperligt tillfälle att visa branschgemenskap i den viktiga säkerhetsfrågan, säger Petra Flyborg, nationell projektledare för fokusområdet En säker arbetsplats på bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Sedan 2011 har olyckorna på NCC:s arbetsplatser har minskat med 40 procent, delvis tack vare Tysta boken.

Nu ska boken spridas genom bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustriers. Organisationen kommer bland annat att erbjuda boken till sina medlemsföretag och dela ut den i samband med mässor och andra evenemang.
– Bokens primära målgrupp är våra underentreprenörer. Men den har visat sig vara lika uppskattad och användbar för vår egen personal. Att visualisera säkra arbetsmoment med bilder istället för med text har visat sig vara väldigt effektivt, säger Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC Construction Sverige.
Under 2013 delades boken ut till samtliga 18 000 medarbetare i de sju länder NCC är verksamt i.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]