[ Annons ]

En boendedialog kan underlätta processen om hyresgästerna redan innan är med på vad som ska hända vid en ombyggnation. Nu har Boverket i dialog med Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen tagit fram en vägledning för boendeinflytande vid ombyggnationer.
Publicerat 27 maj, 2014

Boendeinflytande underlättar ombyggnationen

En boendedialog kan underlätta processen om hyresgästerna redan innan är med på vad som ska hända vid en ombyggnation. Nu har Boverket i dialog med Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen tagit fram en vägledning för boendeinflytande vid ombyggnationer.

För större åtgärder måste en fastighetsägare ha hyresgästens godkännande inför åtgärder i bostaden och vid ombyggnation av gemensamma utrymmen ska en majoritet av hyresgästerna godkänna dem. När hyresgäster är delaktiga blir engagemanget större för både för fastighet och område, vilket i förlängningen leder det till ökad gemenskap, trivsel och attraktivitet för bostadsområdet.

[ Annons ]

Tanken är att vägledningen ska skapa en bra process för hur boendeinflytande kan ske vid en ombyggnad och ge fastighetsägaren bättre beslutsunderlag.
– Att erbjuda möjligheten till boendeinflytande vid ombyggnationer är en viktig framgångsfaktor för att få nöjda hyresgäster och god kvalitet, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna som medverkat i framtagandet.

Vägledningen finns på Boverkets webbplats och innehåller tips och goda exempel på hur andra gått tillväga.
– Vår förhoppning är att vägledningen ska utgöra ett stöd för hyresvärdar som står inför en kommande ombyggnation, säger Rikard Silverfur.

Läs mer om Boverkets vägledning till boendedialog

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]