[ Annons ]

Bild: Sveafastigheter.
Publicerat 17 december, 2020

Boende med barnen i fokus

När Sveafastigheter bygger 40 hyresrätter i Rågsved, utanför Stockholm är det utifrån barnens behov. Konceptet Barnbo utformas för att främja barns välbefinnande och utveckling.

Barnbo har utvecklats tillsammans med White Arkitekter och konceptet går ut på att bostäder, bottenvåning, gård och rörelsestråk till intilliggande skola utformas med barnen i centrum. Tanken är att främja deras välbefinnande och utveckling, enligt barnkonventionens artiklar: rätt till utbildning, rätt till utveckling och rätt till hälsa. Ensamstående föräldrar kommer att få företräde till lägenheterna som byggs med investeringsstöd. 

40 prisrimliga och yteffektiva hyresrätter kompletteras med gemensamma rum för studiero och socialt umgänge, vilket främjar social trygghet för husets barn och deras vuxna. 

[ Annons ]

Barnbo blir hjärtat i barnens livsmiljö där husets strategiska placering nära skola och grönområden knyts samman genom det nya Rörelsestråket, som ger barnen målpunkter och utökar deras rörelsefrihet och självständighet genom att möjliggöra för dem att på egen hand ta sig till närliggande skola, fritidsaktiviteter och grönområden. 

– Socialt värdeskapande är en nyckel för framgångsrik fastighetsutveckling, vilket Barnbo är ett tydligt exempel på. Barnbo är ett boendekoncept vi vill sprida över hela Sverige, säger Harry McNeil, marknads- och hållbarhetschef på Sveafastigheter.

Arkitekturen har även den barnen i fokus, med inspirerande detaljer i deras ögonhöjd. Med fasader i stående träpanel och lekfullt utformade detaljer på balkonger och vid entréer till bostäder och lokaler skiljer huset ut sig från omgivande bebyggelse, och tanken är att gestaltningen ska inspirera till lek och fantasi. Balkonger och många fönster skapar förutsättningar för goda dagsljusförhållanden och stärker kopplingen till den för kvarteret viktiga bostadsgården där gemensamma lek- och aktivitetsytor finns. Ensamstående föräldrar kommer att ha företräde genom Sveafastigheters egen kö.

– Det innovativa med Barnbo är att våga se, att våga prioritera, att våga göra annorlunda. Bara då kan vi skapa de förskjutningar som behövs för mer jämlika livsmiljöer, säger Rebecca Rubin, ansvarig arkitekt, utvecklingsansvarig FoU stadsbyggnad, White arkitekter.

Fakta Barnbo:

Konceptet Barnbo tog form i samarbete med White arkitekter, spetskompetens inom socialt värdeskapande stadsutveckling och med ledande forskare specialiserade på PERMA-forskning, positiv psykologi, där syftet är att förstärka det som fungerar, det som får människor att må bra. I den fortsatta processen kommer projektet utvecklas i nära samarbete med staden, boende i området och den närliggande skolans barn och personal. En löpande dialog hålls även med psykologiforskare för att se till att det nya bostadskvarteret verkligen kan bidra till barns kognitiva utveckling och välmående.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]