[ Annons ]

Bo Hofsten. Foto: White.
Publicerat 17 april, 2018

Bo Hofsten blir slottsarkitekt för Stockholms slott

Bo Hofsten arbetar på White arkitekter och har nu utsetts till slottsarkitekt för Stockholms slott. Uppdraget löper under tre år med möjlighet till förlängning i sex år.

Uppdraget som slottsarkitekt är personligt och Bo Hofsten ska vara rådgivare i alla frågor som rör underhåll och utveckling av den mycket kulturhistoriskt värdefulla miljön. Att utses till slottsarkitekt är ett hedersuppdrag som innebär ansvar för slottsbyggnaderna och dess miljöer.

[ Annons ]

Stockholms slott är statschefens residens, ett statligt byggnadsminne och ett av Sveriges viktigaste besöksmål. Slottet ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV) som ansvarar för att säkerställa underhåll och utveckling av byggnader och verksamheter. Till sin hjälp har SFV förutom slottsarkitekten ytterligare en slottsarkitekt som enbart ansvarar för den nu pågående fasadrestaureringen.

Arbetsgruppen från White består utöver Bo Hofsten av restaureringsarkitekt Ulrika Romare, byggnadsantikvarie Jan Perotti, inredningsarkitekt Olle Gustafsson och miljöexperten Rikard Nygren.

Bo Hofsten har arbetat som restaureringsarkitekt sedan 1980-talet. De senaste åren med ett antal husarkitektuppdrag för Statens fastighetsverk såsom Kungliga Operan, Nationalmuseum och utrikes fastigheter med pågående uppdrag avseende bl.a. de svenska ambassaderna i Oslo och Helsingfors.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]