[ Annons ]

Blomsterfonden planerar för cirka 80 seniorlägenheter i området Liseberg i Västberga i södra Stockholm.
Publicerat 20 december, 2011

Blomsterfonden får markanvisning för bostäder

Blomsterfonden planerar för cirka 80 seniorlägenheter i området Liseberg i Västberga i södra Stockholm.

Exploateringsnämnden i Stockholm stad har beslutat att anvisa mark för bostäder inom del av fastigheten Västberga 1:1 till Blomsterfonden. Markanvisningsområdet ligger i anslutning till Blomsterfondens anläggning Liseberg med seniorlägenheter, äldreboende och hemtjänst.

[ Annons ]

Markanvisningsområdet består av ett boende med service riktat mot äldre med cirka 80 lägenheter i flerbostadshus, upplåtna med hyresrätt.

Byggstart beräknas ske år 2014 och första inflyttning bedöms till år 2015. Utformning och närmare innehåll kommer att prövas i planprocessen.

– Markanvisningen i Västberga möjliggör för Blomsterfonden att skapa fler bostäder för äldre i enlighet med föreningens ändamål, säger Ulf Thörnevik, vd för Blomsterfonden.

– Blomsterfonden har en strategisk inriktning för framtiden att utveckla, bygga ut och renodla Blomsterfondens trygghetskoncept genom att skapa hem och vård för äldre, säger Ulf Thörnevik

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]