[ Annons ]

Allt större fokus riktas mot att bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är nödvändigt för ett hållbart samhälle. Handboken Bygg ikapp berättar hur.
Publicerat 23 april, 2015

Bli bättre på tillgänglighet

Allt större fokus riktas mot att bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är nödvändigt för ett hållbart samhälle. Handboken Bygg ikapp berättar hur.

Tillgänglighet är inget särintresse. Många av oss, eller rättare sagt de flesta, kommer någon gång att vara beroende av en tillgänglig miljö. Nedsatt funktionsförmåga är en del i det normala åldrandet. För att uppnå ett hållbart samhälle måste vi anpassa miljön så att den blir tillgänglig och användbar för alla.

[ Annons ]

Handboken Bygg ikapp – som nu getts ut i en sjätte utgåva – är tänkt att användas som ett komplement till Boverkets regler för byggande och innehåller en mängd exempel på lösningar. 2015 års utgåva innebär framför allt anpassning till Boverkets byggregler, BBR 22 (BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2015:3) som trädde i kraft den 1 mars 2015. Även anpassning till ändringar i andra regelverk och standarder har gjorts. Dessutom har nya erfarenheter och kunskaper, liksom kompletterande förtydliganden och förklaringar, skrivits in.

Författare är arkitekt MSA Elisabet Svensson med lång erfarenhet av tillgänglighetsfrågor från bland annat Hjälpmedelsinstitutet, Handikappombudsmannen och Handisam – myndigheten för handikappolitisk samordning.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]