[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 17 februari, 2016

Blev av med kontraktet – trots att ingen ombyggnad gjordes

Ett rivningskontrakt innebär att hyresgästen avsäger sig besittningsskyddet. Även om ombyggnadsarbetet drar ut på tiden kan den som hyr inte kräva att få bo kvar.

En hyresgäst blir erbjuden att hyra en lägenhet med rivningskontrakt, alltså villkorat att hon avstår från besittningsskydd eftersom en stor ombyggnad av fastigheten är planerad. Det innebär att hyresvärden kan säga upp hyresgästen när ombyggnadsarbetet sätts igång.

[ Annons ]

Hyresgästen går med på villkoret och avsägandet av besittningsskyddet godkänns av hyresnämnden. Efter fyra år meddelar hyresvärden att det ska bli en ombyggnad och hyresavtalet sägs upp. Det går också ut information till samtliga hyresgäster i huset om den planerade ombyggnaden. Några hyresgäster ger inte sitt godkännande till planerna. Arbetet avstannar och förhandlingar inleds med hyresgästföreningen.

Hyresgästen meddelar då att hon inte accepterar uppsägningen eftersom det är oklart om och när ombyggnaden kommer att kunna genomföras. Ärendet hamnar i tingsrätten som menar att det tydligt stått klart att det fanns planer på att bygga om när hyresavtalet sades upp och att uppsägningen därför är giltig. Rätten menar också att det inte finns något krav på att ett ombyggnadsarbete ska vara påbörjat för att uppsägningen ska gälla. Ärendet överklagas till hovrätten som fastställer tingsrättens dom, att uppsägningen gäller.

Karin Rutström

Kommentar Mikael Gulliksson, chefsjurist, Fastighetsägarna Sverige:

Mikael Gulliksson, Chefsjurist Fastighetsägarna Sverige
Mikael Gulliksson,
Chefsjurist Fastighetsägarna Sverige

Domen klargör att en hyresvärd kan göra överenskommelser om avstående av besittningsskydd när det finns verkliga planer för en ombyggnad, även om den inte påbörjats när uppsägningen sker. Det är viktigt att en hyresvärd har möjlighet att hyra ut lägenheter som annars skulle ha stått tomma i väntan på en ombyggnad och att det inte råder någon osäkerhet om vilken inverkan avståendet har.

Avsägandet av besittningsskyddet som i det aktuella fallet ska alltid göras i en särskild handling. Överenskommelsen får inte tas in i själva hyreskontraktet eller enbart vara muntlig. Hyresnämnden tillhandahåller en särskild blankett (finns på hyresnamnden.se) för ansökan, där nämnden regelmässigt godkänner avståenden vid exempelvis en förestående ombyggnad. För att inte den här typen av möjligheter ska kunna missbrukas är maxtiden för beslutet normalt fyra år. Om parterna vill att överenskommelsen ska gälla för längre tid måste det motiveras särskilt. I det aktuella fallet hade hyresvärden varit noggrann med att berätta hur det låg till och vad som planerades. Avtalet sades upp med gällande uppsägningstid innan ombyggnaden skulle starta, vilket var nödvändigt. Viktigt att tänka på är att ett avstående inte kan åberopas som referens för en uppsägning som inte stämmer med det villkor som anges i avståendeavtalet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]