Samtidigt som företagen ser optimistiskt på den svenska ekonomin, har hushållen en dystrare hållning till densamma. Däremot finns det hopp när det gäller synen på den egna privatekonomin. Det visar den senaste Barometerindikatorn från Konjunkturinstitutet, enligt ett pressmeddelande.
Publicerat 17 juni, 2015

Blandande signaler om den svenska ekonomin

Samtidigt som företagen ser optimistiskt på den svenska ekonomin, har hushållen en dystrare hållning till densamma. Däremot finns det hopp när det gäller synen på den egna privatekonomin. Det visar den senaste Barometerindikatorn från Konjunkturinstitutet, enligt ett pressmeddelande.

Barometerindikatorn, som sammanfattar svaren från hushåll och företag, minskade från 102,1 i maj till 101,3 i juni. Trots nedgången visar indikatorn på ett något starkare stämningsläge än normalt i den svenska ekonomin. Konfidensindikatorerna för huvudsektorerna i näringslivet föll alla något mellan maj och juni, men ligger ändå över det historiska genomsnittet.

[ Annons ]

För exempelvis bygg- och anläggningsverksamhet skedde en minskning från 103,1 i maj till 101,9 i juni, vilken trots nedgången ligger över det historiska genomsnittet. Minskningen förklaras av att byggföretagens anställningsplaner, som varit väldigt optimistiska sedan början av förra året, har justerats ner något de senaste månaderna.
På samma sätt förklaras detaljhandelns marginella nedgång från 110,8 till 110,3 under samma period med något försämrade lageromdömen jämfört med förra månaden. Handeln rapporterar samtidigt om oförändrat stark försäljningstillväxt de senaste tre månaderna och att man är fortsatt optimistisk om utvecklingen framöver.

Hos hushållen råder dock en fortsatt pessimism om utvecklingen i svensk ekonomi och konfidensindikator föll från 99,0 i maj till 97,9 i juni. En nivå som indikerar en något mer pessimistisk syn än normalt på utvecklingen av den svenska ekonomin, i nuläget och på tolv månaders sikt. Synen på den egna ekonomin i nuläget är dock mer positiv än normalt.

Mer om Konjunkturbarometern och statistik finns på www.konj.se

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]