[ Annons ]

En salig blandning av upplåtelseformer, företag, butiker, grönska och olika våningsplan ska få Flemingsberg att blomstra. Igår utsågs tre vinnare i markanvisningstävlingen i Huddinge kommun.
Publicerat 10 februari, 2015

Blandade boenden ska få Flemingsberg att blomstra

En salig blandning av upplåtelseformer, företag, butiker, grönska och olika våningsplan ska få Flemingsberg att blomstra. Igår utsågs tre vinnare i markanvisningstävlingen i Huddinge kommun.

Det blir Riksbyggen, Brabo och Concent som kommer att utveckla en ny stadsdel i Huddinge. Uppdraget innefattar omkring 450 lägenheter anpassade för olika målgrupper, längs med Hälsovägen i Flemingsberg.

[ Annons ]

De tre fastighetsbolagen bidrar med koncept som riktar sig till invånare av olika ålder, intressen och livsstil. Riksbyggens bidrag främjar en hållbar miljö genom regnträdgård för dagvattenhantering samt odlingslotter och trädgårdar för en biologisk mångfald. Brabo har särskilt fokus på den aktiva människan som behöver bra och tillgänglig förvaring för sina fritidsaktiviteter. Concent ser till befintlig verksamhet i omgivningen och bygger därför hyresrätter med fokus på studenter, företag och forskare.

– Den här satsningen tillsammans med andra satsningar som till exempel nya student- och ungdomsbostäder visar vilken stark utveckling Flemingsberg befinner sig i, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun.

Av de cirka 450 lägenheterna är 180 vanliga bostadsrättslägenheter och resterande avsedda för ungdom, student, senior och företag. Med hjälp av grönska, olika våningsplan och inslag av radhuskänsla ska kvarterens utformning bidra till en levande stadsmiljö. Samtliga byggnader innehåller lokaler på bottenvåningen mot Hälsovägen och det nya torget och ska erbjuda service och shopping.

– Vi vill utveckla Flemingsberg med skräddarsydda lösningar?för unga vuxna, seniorer och människor i livet däremellan, säger Dennis Söderlund på Riksbyggen. Samtidigt vet vi att livet är föränderligt och bygger därför in flexibla lösningar, i och mellan husen. Med det som utgångspunkt planerar vi en bebyggelse av varierad karaktär som bjuder på en mångfald av högt och lågt och på så sätt skapar en levande blandstad.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]