Publicerat 7 juli, 2021

Blackrock: kontoren är inte döda

Blackrock anser att kontoren är inte döda under coronapandemin och hänvisar till en studie från fastighetsfirman CBRE.

Den studien visar att bara 9 procent av de stora bolagen räknar med att krympa sina kontorsytor betydande över de kommande tre åren. Att så få planerar detta beror på att många av företagen vill också ha en låg densitet, samt möjligheter att få in sina anställda under arbetsintensiva dagar.

Vidare uppger Blackrock att pandemin har ökat intresset för hållbarhet, vilket i sin tur väntas spilla över till premier på så kallade ”gröna byggnader”.

”Vi förväntar oss att kontorsfastigheter av högre kvalitet - vanligtvis större, nybyggda utrymmen med större flexibilitet och bättre hållbarhetsuppgifter - kommer att gynnas på bekostnad av mindre, mindre energieffektiva och utomhusrum”, skriver CBRE.

https://www.marketwatch.com/story/why-blackrock-says-the-office-isnt-dead-11625649092?rss=1&siteid=rss

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]