Utvecklingen på energimarknaden går i en rasande fart. Sven-Ove Axelssons, vd på Energi-Center Nordic, ger sina bästa tips inför upphandlingen av ny värme till fastigheten.
Publicerat 13 oktober, 2014

Billigast inte alltid ?mest lönsamt

Utvecklingen på energimarknaden går i en rasande fart. Sven-Ove Axelssons, vd på Energi-Center Nordic, ger sina bästa tips inför upphandlingen av ny värme till fastigheten.

Solel är i ropet och kommer att vara så i flera år framöver. Samtidigt som värmepumparna fortsätter att utvecklas och förblir ett alternativ även i framtiden. I de flesta fall är energisatsningar den mest lönsamma investeringen man som fastighetsägare kan göra.

[ Annons ]

Men oavsett om det handlar om att komplettera den befintliga värmeanläggningen, eller att komplettera med exempelvis solenergi, så är det en stor investering. Inte minst ska den hålla avsevärd tid. Ett litet fel nu kommer att ha grävt stora hål i plånboken på 30 år.
Sven-Ove Axelsson, vd på Energi-?Center Nordic hjälper ofta fastighetsägare att göra beräkningar på nyinvesteringar.

Ett vanligt misstag som många beställare gör, enligt honom, är att man väljer leverantör enbart efter pris.
– Om man väljer att satsa på bergvärme och tar det billigaste anbudet så kanske inte det ger den största besparingen. Tvärtom kan det bli väldigt dyrt på grund av för korta borrhål eller feldimensionerade komponenter.

En enkel beräkning om payoff-tid ger inte hela bilden. Med en LCC (livscykelkostnadsanalys) får man en ordentlig bild av ekonomin även efter payoff-tiden.
– Och man ska definitivt satsa på kvalitet på de varor som sätts in. Det är meningslöst att till exempel göra en LCC om man inte har varor som håller över den tid man gör beräkningarna på.

På vägen dit finns en rad saker att tänka på.
– Det behöver inte vara en jätteinvestering. Man kan göra förändringar i etapper eller passa på att göra flera åtgärder sam-tidigt. Vid exempelvis en takomläggning bör man också tänka på vilka energi-sparande åtgärder man kan göra när man ändå har arbetskraft och ställningar på plats, säger Sven-Ove Axelsson.

Lika viktigt som att koppla ett grepp ?om den framtida utvecklingen är det att ?ta kontroll över nuvarande situation.
– När man förbereder en investering ?är det viktigt att sammanställa historiska data från de senaste åren och samtidigt få med dokumentation över förändringar som har gjorts under perioden. Datan ska vara relevant för läget i fastigheten just nu, säger Sven-Ove Axelsson.
– Sedan väger man in vad som händer ?i framtiden. Blir det fler lägenheter i huset, fler lokaler eller kontor?

Om man väljer att satsa på bergvärme och tar det billigaste anbudet så kanske inte det ger den största besparingen.

Konsulter spelar en viktig roll för många fastighetsägare, inte minst i förberedelsefasen.
– Den kommunala energirådgivningen är mer för privatpersoner, så här kommer ofta konsulten in. Särskilt fastigheter utan teknisk förvaltning behöver ta hjälp så ?att de inte blir styrda av entreprenörerna. I slutändan ska de här timmarna betala sig och kostar det kan man också ställa motkrav.
Sven-Ove Axelsson tipsar om att en medelstor fastighetsägare, som har mellan tio och tjugo fastigheter, lämpligen kan jobba med en eller två fastigheter per år och genomföra vissa åtgärder.

–  Det betyder att man bygger en erfarenhetsbank och lär sig vilka partners som är bra att jobba med. Samtidigt ?dokumenteras besparingarna man gör. ?I slutändan ger det här ett högre värde ?i fastigheterna.

Sven-Oves tips

  • Håll dig uppdaterad på utvecklingen av energibranschen.
  • Dokumentera energiförbrukning, åtgärder och yttre omständigheter.
  • Ta hjälp av experter, men se till att de lönar sig.
  • Låt en oberoende konsult granska offerter.
  • Vänta inte i onödan. Du kan tjäna pengar på förändringar.
  • Se till att alla produkter uppfyller de krav som ställs just i din fastighet.
  • Satsa på kvalitet – allt annat kan bli kostsamt.
  • Ta relevanta referenser, jämförbara med svenska förhållanden.
  • Gör flera åtgärder på samma gång. Passa på när arbetskraften är på plats.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]