[ Annons ]

Kostnaderna för taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten varierar kraftigt mellan landets kommuner. Billigast är det i Luleå. Bor du däremot i Munkedal är kostnaden 70 procent högre. Det här visar den årliga Nils Holgerssonrapporten.
Publicerat 31 oktober, 2011

Billigast att bo i Luleå

Kostnaderna för taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten varierar kraftigt mellan landets kommuner. Billigast är det i Luleå. Bor du däremot i Munkedal är kostnaden 70 procent högre. Det här visar den årliga Nils Holgerssonrapporten.

Att bo i en vanlig trerumslägenhet i Munkedal kostar drygt 2 110 kronor per månad, medan det i landets billigaste kommun Luleå kostar 1 235 kronor. Kostnaden är alltså mer än 70 procent högre i än i Luleå.

[ Annons ]

– Under i stort sett alla de 16 år som Nils Holgerssonstudien genomförts, har priserna för dessa avgifter och taxor stigit mer än konsumentprisindex, konstaterar Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

I år är det framförallt oroande att den totala elkostnaden har ökat med hela 5,2 procent. Elnätsavgifterna och elhandelspriserna har ökat med 4,7 respektive 7,5 procent. Under samma period har KPI bara stigit med 2,6 procent. Även fjärrvärmepriset fortsätter att öka, det senaste året med 3 procent. Det höga fjärrvärmepriset berör många, då kostnaden för värme är en stor utgift för hushållen. Anmärkningsvärt är hur mycket fjärrvärmepriserna skiljer sig åt mellan kommunerna. Den lägsta kostnaden finns i Luleå, där priset är 475 kronor per månad för en trerumslägenhet, medan den högsta finns i Falkenberg, där motsvarande kostnad är hela 1 056 kronor.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i kundtäta orter. Men det förklarar inte hela skillnaden.

– Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där kunderna inte har någon reell möjlighet att påverka priserna. Kundens ställning är för svag, säger han.

Särskilt kritisk är Per Holm till den kraftiga ökningen av elpriserna.

– Både elnätsavgifterna och elhandelspriserna skenar i väg betydligt snabbare än övriga konsumentpriser. En stor del av de här ökningarna kan konsumenterna inte komma undan genom att byta elleverantör, eftersom det råder monopol på själva elnäten. Dessa monopol är statligt reglerade, men trots det har elnätsavgifterna ökat med hela 31 procent de senaste fem åren. Det visar att den statliga övervakningen av elnätsavgifterna är för svag.

Kommuner med lägst avgifter
De fem kommuner som har lägst avgifter totalt sett är
1. Luleå (221 kr/kvm)
2. Skövde (235 kr/kvm)
3. Piteå (235 kr/kvm)
4. Boden (239 kr/kvm)
5. Västerås (241 kr/kvm)

Kommuner med högst avgifter
1. Munkedal (378 kr/kvm)
2. Eda (374 kr/kvm)
3. Munkfors (369 kr/kvm)
4. Storfors (369 kr/kvm)
5. Hammarö (367 kr/kvm)

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]