[ Annons ]

Vid riskbedömning måste man ta hänsyn till att regn på fasaden påverkar huset långt efter att det upphört.
Publicerat 4 mars, 2013

Billigare projektering av renoveringar

En nyutvecklad modell gör det enklare att förutspå risker för fuktskador vid renovering. Därmed kan dyra framtida reparationskostnader undvikas.

Åtgärder som tilläggsisolering och nya ventilationslösningar är ofta förknippade med osäkerhet. En ur energiperspektiv god lösning, som att byta till energifönster, kan i slutändan visa sig leda till fuktproblematik och i värsta fall hälsorisker för de boende.

[ Annons ]

Men nu har Simon Pallin, doktorand inom byggnadsfysik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, utvecklat en modell som gör det lättare att bedöma risker i samband med ombyggnad av flerbostadshus, framför allt när det gäller fukt och värme.
– Det är betydligt mer komplicerat än när man räknar på ren hållfasthet. Då finns det inget ”minne” av att byggnaden varit utsatt för en belastning. Men när det gäller värme och fukt är det annorlunda. Har det regnat på en fasad så finns den ”lasten” kvar i byggnaden efteråt. Det gör det mer komplicerat att beräkna.

I dagens beräkningar utgår man vanligtvis från ett medelklimat som ett fixvärde. De framräknade värdena för exempelvis energibesparing kan därför hamna ganska långt från det verkliga resultatet.

I Simon Pallins modell inkluderas variationerna. Man kan simulera hur byggnaden påverkas av en viss åtgärd, och få svar på vilken risk för mögelskador det innebär.
– Det kan leda till ett billigare byggande om man kan sålla ut de sämre alternativen. Ofta tänker man bara på att man måste förbättra energiprestandan, men det kan också få negativa konsekvenser. Förhoppningsvis kan detta öka förståelsen för hur viktigt det är att ta hänsyn till helheten.

Simons Pallins tillvägagångssätt kommer att presenteras utförligt i en kommande doktorsavhandling. I nuläget krävs det hyfsat goda kunskaper i byggnadsfysik för att tillämpa beräkningarna. Men det är fritt fram för mjukvaruföretag att anpassa Simon Pallins resultat för att fungera i sina beräkningsprogram.

Fotnot: Simon Pallin var en av tre som fick dela på Hyresgästföreningens årliga stipendium för vetenskapligt arbete som rör hyresrätten.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]