Stadsdelen Gamlestaden I Göteborg. Foto: Sofia Sabel
Publicerat 26 april, 2018

BID-förening sluter avtal med Göteborgs stad

BID-samarbetet Fastighetsägare i Gamlestaden växer. Nu ingår man ett samarbetsavtal med åtta förvaltningar och bolag inom Göteborgs stad.

Föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden bildades år 2001 med syfte att vända utvecklingen i stadsdelen. Med vad som sägs vara ett ”Sverigeunikt” samarbete med Göteborgs stad tar man nu nästa steg.

[ Annons ]

– Avtalet ska ge det BID-inspirerade arbetet tydligare mål och strukturer. När vi lägger våra resurser i en gemensam pott blir summan av det vi kan prestera så mycket större än om vi jobbar på var sitt håll, säger Gitte Caous, stadsdelsdirektör i Östra Göteborg.

Avtalet ska stärka stadsutvecklingen och förutsättningar för näringsliv i området samt göra Gamlestaden till en attraktiv och trygg plats att leva och verka på.

Avtalet innebär åtaganden för bägge parter. Göteborgs Stad, inklusive bolagen åtar sig bland annat att finansiera en tjänst som stadsdelsutvecklare. BID-föreningen förbinder sig att stödja kommunens stadsdelsutvecklare i en rad olika frågor och att även medfinansiera insatser, uppdrag och projekt som syftar till att uppnå de gemensamt formulerade målen.

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]