[ Annons ]

Statliga Bokföringsnämnden har beslutat att progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar inte är tillåtna. Många föreningar befarar ökade kostnader. Fastighetsägarna Sverige förespråkar till skillnad från många bostadsrättsorganisationer, linjär avskrivning.
Publicerat 29 april, 2014

Fastighetsägarna förespråkar linjär avskrivning

Statliga Bokföringsnämnden har beslutat att progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar inte är tillåtna. Många föreningar befarar ökade kostnader. Fastighetsägarna Sverige förespråkar till skillnad från många bostadsrättsorganisationer, linjär avskrivning.

De nya avskrivningsreglerna som infördes vid årsskiftet orsakade stor diskussion. FAR uppmanade statliga Bokföringsnämnden att göra en ny granskning utifrån ett bostadsrättsperspektiv. Nu har BFN, som ansvarar för att ta fram regler för god redovisningssed, utrett frågan och beslutat att progressiv avskrivning av byggnader inte är en tillämplig avskrivningsmetod.

[ Annons ]

Bokföringsnämnden menar att progressiva avskrivningarna har tillämpats på annat sätt än vad som avsetts, i fråga om avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar.

Föreningar som tillämpat progressiv avskrivning behöver nu gå över till komponent- eller linjär avskrivning, beroende på vilket regelverk man redovisar enligt.
– Det är viktigt att snarast ta en diskussion med den som sköter föreningens ekonomiska förvaltning och revisorerna om hur frågan ska hanteras, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, och fortsätter:
– Föreningens styrelse och revisorerna måste gemensamt komma fram till hur bytet av avskrivningsmetod ska hanteras. Först därefter kan styrelsen ta ställning hur avskrivningar ska finansieras och informera medlemmarna, säger Ulla Werkell.

Fastighetsägarna Sverige förespråkar i de allra flesta fall linjär avskrivning.
– Linjär avskrivning speglar i de allra flesta fall byggnadens tekniska livslängd bättre än progressiv avskrivning. En tolkning som nu bekräftas av Bokföringsnämnden. Progressiv avskrivning innebär att underhållsskulden skjuts upp och att kommande boende får betala för nuvarande medlemmars slitage. Det gör det samtidigt svårt att bilda sig en uppfattning om hur stora föreningens kostnader blir i framtiden, säger Ulla Werkell.

BFN kommer att göra en utvärdering  inom de närmaste åren.

Läs gårdagens artikel om progressiva avskrivningar här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]