[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 1 oktober, 2018

Bevisbördan ligger på värden

Uppgifter från folkbokföringen räcker inte som bevis för att säga upp en hyresgäst med sju inneboende i lägenheten. Det enligt hovrätten.

Ett beslut i Svea Hovrätt visar att man ställer höga beviskrav på fastighetsägare som försöker stoppa extrem trångboddhet och folkbokföringsbrott.

[ Annons ]

Beslutet gäller en hyresgäst vars avtal sagts upp när det uppdagats att sju personer stod skrivna på adressen. Lägenheten en etta, är endast 20 kvm. Hyresvärden menade att det stred mot kravet på sundhet ordning och skick i hyresförhållandet, eftersom det innebar ett avsevärt ökat slitage på lägenheten, ökad förbrukning samt ökad risk för störningar. Hyresgästen accepterade inte uppsägningen.

Hyresnämnden ansåg att det fanns grund för att hyresavtalet skulle upphöra. Men hyresgästen överklagade beslutet till hovrätten och hävdade att endast han bodde i lägenheten. De övriga stod endast skrivna på adressen. Hyresvärdens advokat Ulf Rathsman på Glimstedt anser att hovrättens beslut är oroväckande:

– Vi utgick från att folkbokföringen ska spegla det faktiska förhållandet som gäller. Något vi fått bekräftat i ett fall som avgjordes hösten 2017. Hovrätten skrev då i sitt beslut att den som är folkbokförd på en adress även förutsätts bo på adressen.

Men hovrätten väljer i det aktuella fallet att istället stödja sig på ett tidigare mål i Högsta domstolen.

– Det var ganska oväntat att hovrätten drar paralleller till ett mål som gäller om vilken tyngd man ska tillmäta uppgifter i folkbokföringen när det gäller att fastställa faderskap, vilket är något helt annat än ett dispositivt ärende om boende, säger Ulf Rathsman.

Ove Schramm, tidigare fastighetsjurist på HSB Riksförbund och Fastighetsägarna i Stockholm konstaterar att beviskraven ligger på hyresvärden i dessa fall.

– Enbart det faktum att många är folkbokförda där innebär inte att de faktiskt bor i lägenheten. För att så ska vara fallet måste man också kunna påvisa att de också vistas där. Och det går inte att hävda att slitage, förbrukning och störningar ökar för att människor är folkbokförda på adressen.

Det är visserligen olagligt att ange falsk folkbokföringsadress. Hovrättens ansåg dock att det inte påverkade besittningsrätten i det aktuella fallet. Trots att hyresgästen medverkat till att flera personer kunnat ange falsk folkbokföringsadress.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]