Publicerat 28 maj, 2020

Betongproduktionen i Sverige ökade med 8 procent i första tertialet

Betongproduktionen i Sverige under årets första fyra månader, det första tertialet till 2,07 miljoner kubikmeter, vilket är 8 procent högre än motsvarande period i fjol. Det framgår av ett pressmeddelande från branschorganisation Svensk Betong.

I betongindikatorn för första tertialet 2020 ses ingen direkt effekt kopplad till pågående corona-situation. Sett utifrån situationen så har påverkan på betongindustrin fram tills nu varit relativt liten. Bedömningen är, utifrån bland annat Byggföretagens senaste byggprognos, att byggsektorn och betongbranschen riskerar att påverkas av corona-situationen under hösten och början av nästa år då det finns ökad risk för påverkan på projekt och att investeringar skjuts på framtiden.

- Året har börjat bra för betongproduktionen i Sverige och glädjande att den uppåtgående trenden från hösten höll i sig över årsskiftet in till början av 2020, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

- Samtidigt så har corona-situationen från mars helt ändrat förutsättningarna för hela samhället. Byggsektorn och betongbranschen har hittills klarat sig relativt bra och våra medlemmar har rapporterat fortsatt god produktion under våren, fortsätter Malin Löfsjögård.

- Men det finns en oro för hösten och början av 2021 då det kommer signaler från olika håll om ökad risk för påverkan på projekt och framskjutna eller inställda investeringar. Byggsektorn och betongbranschen har förutsättningar för att hålla igång Sverige i dessa osäkra tider. Vår uppmaning är att hålla i en fortsatt hög byggtakt där bland annat det offentliga har en viktig roll i att hålla fast vid sina investeringsplaner men också se över möjligheterna till att tidigare lägga projekt och öka drift och underhåll, avslutar Malin Löfsjögård.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]