Att fastighetsbranschen är näringslivets mest jämställda är en bragd som förpliktigar. Amanda Lundeteg menar att branschen nu har makten att sätta jämställdhet på agendan. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 21 oktober, 2016

”Fastighetsbranschen har makten att sätta jämställdhet på agendan”

Jämställdhetens betonghäckar är inte längre så orubbliga. Amanda Lundeteg, vd för stiftelsen Allbright, tar fajten för ett jämställt näringsliv. Fastighetsbranschen är ett bevis på att det går att förändra.

Ersättningen till styrelserna i den relativt jämställda fastighetssektorn är betydligt lägre än för övriga bolagssverige. Svenska styrelseledamöter får i genomsnitt 338 000 kronor per år för sitt arbete, i fastighetsbranschen är den genomsnittliga ersättningen 192 430 kronor per år.

[ Annons ]

– Det är som det brukar vara. Där kvinnorna är, där är lönerna lägre, säger Amanda Lundeteg, vd för stiftelsen Allbright som arbetar för jämställdhet i näringslivet.

Det ska erkännas att inledningen är vald för effektens skull. För det blir, i mitt tycke, lätt lite för snällt i ett samtal med Amanda Lundeteg om fastighetsbranschen. De senaste två åren har hon lyft fram fastighetsbranschen som ett föredöme. Detta när Allbright-rapporten, som redovisar jämställdheten i landets börsbolag (de senaste två åren) presenterats i samband med internationella kvinnodagen 2016. Även om den senaste rapporten andas hopp, fler bolag visar att de är på väg mot en jämnare könsfördelning, så är det trots allt rätt dystert. Nio av tio bolag har fortfarande inte jämn könsfördelning i ledningsgruppen och i 27 procent av ledningsgrupperna råder fullständig mansdominans.

Då sticker fastighetsbranschen ut med i snitt 33 procent kvinnor i ledningsgrupperna och 35 procent i styrelserna.

amanda4
Amanda Lundeteg gick från praktikant till vd för stiftelsen Allbright på bara ett år.

Men om man (sic!) tror att det duger att vara bäst bland de sämsta när Amanda Lundeteg är i huset så har man inte kollat hennes cv. Här går det undan! Efter avslutad utbildning fixade Amanda Lundeteg praktikplats på stiftelsen Allbright 2012, året efter tillträdde hon som vd. När TCO i våras presenterade listan över framtidens 99 mäktigaste opinionsbildare knep Amanda Lundeteg förstaplatsen.

Detta är ju en bransch som påverkar hur vi lever och bor och har därmed stor makt.

Amanda Lundeteg tycker att den som tagit täten också har ett ansvar att förändra samhället i stort. Fler styrelseledamöter måste ut i samhällsdebatten för att utveckla Sverige.

– Detta är ju en bransch som påverkar hur vi lever och bor och har därmed stor makt att sätta jämställdhet på agendan.

Hon lanserar tanken att fastighetsbolag, på samma sätt som man idag tecknar gröna hyresavtal, kan ställa krav och gemensamt utveckla former för jämställdhet med sina kunder.

– Det vore ett konkret sätt att driva förändring.

Men så klart ännu enklare: att ställa krav på sina leverantörer uppfyller vissa hygienkrav när det gäller jämställdhet.

Bland samtidens brännande feministiska frågor sätter hon mäns våld mot kvinnor högt. Med feministisk stadsplanering går det att bygga bort våld.

– Med kvinnor representerade är det större chans att dessa frågor uppmärksammas.

Nej, Amanda Lundeteg köper inte riktigt den snabbt framkastade teorin om att det är de låga arvodena i fastighetsstyrelserna som fått män att istället söka sig till högavlönade maktpositioner i andra branscher.

– Jag tycker att branschen har varit väldigt bra på att hålla de här frågorna högt på agendan under lång tid. Dels har man gjort insatser från fack och fastighetsarbetsgivarna för att främja lika löner och delad föräldraledighet. Dels märker jag tydligt att vd:ar i fastighetsbranschen är mer medvetna än sina likar inom industrin, säger Amanda Lundeteg.

Framförallt vill hon lyfta fram de starka kvinnonätverk som drivit på frågorna.

Och vips, där dyker ett begrepp upp som faktiskt orsakat en konfliktfylld debatt. Detta sedan ssu Stockholm valt att anordna en talarkväll om islamofobi enbart för rasifierade. Ann Heberlein var en av debattörerna som menade att ”det finns ingen god separatism”.

Men Amanda Lundeteg menar att just framgångarna inom fastighetsbranschen visar att det trots allt finns tillfällen för separatism.

– Även om vi i grunden förespråkar blandade nätverk, eftersom det ofta är män som har nycklarna till de stängda dörrarna, så måste man förstå att all jämställdhetsförändring huvudsakligen kommit från separatistiska rörelser där kvinnor har drivit på. Men i fastighetsbranschen har man kommit långt, nu är det upp till männen att dra sitt strå till stacken.

– Vi skulle behöva fler insatser med fokus tidigare i organisationerna. Jämställda ledningar har vi först 2041 med dagens takt, säger Amanda Lundeteg.
– Vi skulle behöva fler insatser med fokus tidigare i organisationerna. Jämställda ledningar har vi först 2041 med dagens takt, säger Amanda Lundeteg.

Lagstadgad kvotering tror hon riskerar bli en återvändsgränd.

– Vi har alltid kämpat för att ägare och valberedningar ska göra detta själva. Det här förslaget riskerar att bli ett symbolpolitiskt förslag som bara påverkar ett par hundra kvinnor. Det är inte det som kommer att ge oss ett jämställt näringsliv.

Enligt regeringens lagförslag ska 40 procent av ledamöterna vara kvinnor senast 2019, annars väntar böter. Ett förslag som fastighetsbranschen som helhet alltså inte i någon större grad berörs av.

Hon är rädd att kvotering ska ge beska bieffekter.

– I Norge gick andelen kvinnor i ledningsgrupperna initialt ned när man införde kvotering. Det är risken när det är så få kvinnor på ledningsgruppsnivå varifrån rekryteringen till styrelserna ofta sker. Vi skulle behöva fler insatser med fokus tidigare i organisationerna. Jämställda ledningar har vi först 2041 med dagens takt, säger Amanda Lundeteg.

Hennes tolkning är att regeringen velat göra en feministisk markering. Men att det i slutänden är symbolpolitik som man vet ändå inte kommer gå igenom.

Men är det då inte just symbolpolitik som stiftelsen Allbright ägnar sig åt? Någon effekt av ”trickle down” har inte kunnat påvisas, det vill säga inget tyder på att jämställdhet sipprar nedåt i organisationer med en jämställd styrelse.

– En jämn könsfördelning är viktig på alla nivåer i organisationer. Det ska vara rättvist, alla ska kunna göra karriär på lika villkor. Sen finns det forskning som visar att blandade grupper är mer kreativa grupper. Det blir lönsamt helt enkelt.

35 % Så stor andel är kvinnor i de svenska börsbolagens styrelser.

Två dagar senare:

– Ut med dödköttet!

Orden är inte Amanda Lundetegs, utan näringslivets grand old man Percy Barnevik som på Business Arena Stockholm, den årliga samlingen för topparna inom fastighetsbranschen, tydligt redogör för vad som gäller i hans bolagsstyrelser.

Inga protester hörs. Kanske har alla insett att det inte är någon idé att föra en kamp för att behålla privilegier i en föränderlig värld. Men troligare är att man insett potentialen. För när Amanda Lundeteg tillsammans med de andra paneldeltagarna diskuterar mångfald i samhällsbyggnadssektorn får inte alla åhörare plats.

För Amanda Lundeteg är det en ganska tacksam uppgift. De övriga paneldeltagarna närmast överträffar varandra i initiativ för ökad jämställdhet. Hon passar på att försöka få till stånd omedelbar förändring. För att fler ska kunna ta karriärsteget, särskilt kvinnor, krävs att kvinnor och män börjar dela föräldraledigheten lika. Här kan Amanda Lundeteg gärna se lagstadgad, delad föräldraförsäkring. I brist på det kan företagen täcka upp inkomstbortfallet under föräldraledigheten.

Samtliga vd:ar i panelen lovar att överväga förslaget.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]