Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong anser att bostadsminister Peter Eriksson inte har på fötterna när han talar om fördelarna med träbyggande.
Publicerat 27 juni, 2018

Betongindustrin rasar mot bostadsministerns trästrategi

Peter Eriksson vill satsa mer på trähusbyggande som han anser ger lägre byggkostnader och minskad klimatpåverkan. Det möter kritik från Svensk Betong som anser att bostadsministerns gör svepande uttalande som helt saknar vetenskapligt stöd.

Inriktning för träbyggande heter ett program som bostadsminister Peter Eriksson låtit ta fram och som ligger honom varmt om hjärtat. I den 18 sidor långa rapporten lyfter man fram att byggande i trä har många fördelar, bland annat att det är lätt, ger möjlighet till spännande arkitektur, skapar fler jobb i Sverige och inte minst är klimatsmart.

[ Annons ]

Det finns inga klara utfästelser från bostadsdepartementet, rapporten är mer ett statement för att det finns potential för fortsatt utveckling av svenskt industriellt träbyggande.

– Regeringen följer utvecklingen inom området och kommer att fortsätta att samverka med bransch, akademi och offentliga aktörer för att kunna identifiera eventuellt behov av ytterligare åtgärder och insatser, säger Peter Eriksson.

Hos intresseorganisationen Svensk Betong har regeringens inriktningspolicy mot trä väckt ont blod

– Det är upprörande att höra bostadsministern göra så generella och svepande uttalande som helt saknar vetenskapligt stöd, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Hon anser att slutsatserna att trä är ett bättre miljöval än andra material är avhängigt så många olika faktorer att det inte går att uttala sig generellt och hänvisar till rapportens egna slutsatser:

”Det är dock svårt att jämföra enskilda byggnaders klimatpåverkan enbart utifrån byggsystem eller huvudsakliga byggmaterial då förutsättningarna är unika för varje byggnadsprojekt och flera aspekter påverkar utsläppen under dess livscykel såsom energianvändning under drift och transporter. Förutom klimatpåverkan finns flera andra viktiga aspekter och egenskaper, såsom fukt- eller brandegenskaper, som byggherren behöver ta hänsyn till under byggprocessen.”

Svensk Betong påpekar att träbyggnader måste ha bättre fuktsäkring och enligt rapport från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut måste stora delar i en träkonstruktion bytas ut minst en gång på 100 år vilket ökar totalkostnaden över tid.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]