[ Annons ]

Styrelsen för Besqab har ansökt om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Första dagen för handel är beräknad till 12 juni.
Publicerat 27 maj, 2014

Besqab till börsen

Styrelsen för Besqab har ansökt om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Första dagen för handel är beräknad till 12 juni.

Besquabs bedömning är att det finns goda förutsättningar att växa i både Stockholms län och Uppsala, dels genom fler produktionsstarter, en ökning av byggrättsportföljen och att utveckla ytterligare vård- och omsorgsbostäder. Med den förestående börsnoteringen och nyemissionen ser bolaget bättre möjligheter att tillvarata tillväxtpotentialen.

[ Annons ]

Styrelsen och vissa av bolagets aktieägare har beslutat att genomföra en ägarspridning av bolagets aktier genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier. Erbjudandet av köp av aktier består av två delar: ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett erbjudande till institutionella investerare.

Erbjudandet

  • Omfattar högst 5 066 379 aktier, varav högst 4 255 319 avser nyemitterade aktier erbjudna av Bolaget och högst 811 060 avser befintliga aktier erbjudna av de Säljande aktieägarna.
  • Priset i Erbjudandet förväntas att fastställas inom intervallet 67–74 kronor per aktie.
  • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 339–375 miljoner kronor.
  • Baserat på prisintervallet i Erbjudandet och full teckning av de nyemitterade aktierna värderas Besqabs aktier till cirka 1 037–1 145 miljoner kronor.
  • Anmälningsperioden i Erbjudandet till allmänheten i Sverige förväntas pågå 28 maj–10 juni 2014.
  • Anbudsförfarandet för institutionella investerare förväntas pågå 28 maj–11 juni 2014.
  • Beräknad första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm är den 12 juni 2014, under kortnamnet ”BESQ”

 

– Besqabs trygga historia med gott renommé, stort lönsamhetsfokus och god utdelningstillväxt har lagt en solid grund för vår starka tillväxtstrategi. Besqab verkar på marknader med stark efterfrågan och hög inflyttning vilket genererar goda framtidsutsikter. Våra möjligheter att växa, öka kännedomen samt ta marknadsandelar, tillvaratas på ett effektivt sätt i en noterad miljö med större tillgång till kapitalmarknaden. Inför kommande börsnotering har våra processer stärkts och vår strategi renodlats, vilket bidragit till en än mer stark, högkompetent och välorganiserad organisation, kommenterar Anette Frumerie, vd i Besqab.

– Besqab har under 25 år vuxit till att bli en etablerad och aktad aktör inom projektutveckling bostad på Stockholm och Uppsalamarknaden. Genom kommande nyemission och notering på NASDAQ OMX Stockholm stärks Besqabs möjlighet till fortsatt tillväxt. En notering av Besqab skapar goda förutsättningar för framtida kompetensförsörjning och en stärkt kundrelation. Ett långsiktigt ägarengagemang bidrar därutöver till stabilitet, säger Johan Nordström, styrelseordförande i Besqab.

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]