Publicerat 21 oktober, 2020

Besqab tappar intäkter men ökar resultatet i tredje kvartalet

Bostadsutvecklaren Besqab redovisar lägre intäkter men förbättrat resultat i tredje kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol. Siffrorna är enligt IFRS, men bolaget har även en segmentsredovisning i delårsrapporten.

Nettoomsättningen sjönk 31,8 procent till 412,2 miljoner kronor (604,7).

Rörelseresultatet blev 38,9 miljoner kronor (34,1), med en rörelsemarginal på 9,4 procent (5,6).

Resultatet före skatt var 38,5 miljoner kronor (33,1).

Resultatet efter skatt blev 33,0 miljoner kronor (26,7). Resultat per aktie hamnade på 2,15 kronor (1,74), vilket innebär en ökning med 23,6 procent mot föregående år.

Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 55 (253) i tredje kvartalet.

Antal sålda bostäder uppgick till 93 (95), varav 93 bostads-/äganderätter (95) och 0 hyresrätter (0) i tredje kvartalet.

Besqab hade per den 30 september 1 000 bostäder i pågående produktion, varav 184 produktionsstartats under 2020. Bolaget arbetar aktivt för ett flertal produktionsstarter under fjärde kvartalet, med ambitionen att öka sin produktionstakt.

- Hittills har bostadsmarknaden återhämtat sig snabbt, men vi vågar ännu inte andas ut. Det är oroande att smittspridningen ökar igen. Vi fortsätter givetvis att arbeta proaktivt för att skydda medarbetare och kunder, och för att fortsätta leverera i våra projekt. Vi är dock trygga i att det finns ett stort underliggande behov av bostäder på Besqabs marknader. Vi har därför goda förutsättningar att möta kommande möjligheter och utmaningar. Vi går nu in i årets sista kvartal och har flera spännande projekt framför oss som vi planerar att sälj- och produktionsstarta. Vårt fokus ligger på att öka produktionsstarterna, stärka lönsamheten och växa bolaget, kommenterar vd Carola Lavén framtidsuitsikterna i delårsrapporten.

Besqab, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning412,2604,7-31,8%
Rörelseresultat38,934,114,1%
Rörelsemarginal9,4%5,6%
Resultat före skatt38,533,116,3%
Nettoresultat33,026,723,6%
Resultat per aktie, kronor2,151,7423,6%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]