Publicerat 9 juli, 2021

Besqab ökar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Bostadsutvecklaren Besqab redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Vidare ökade även rörelsevinsten. Siffrorna är presenterade enligt segmentsredovisning.

Omsättningen steg till 668,7 miljoner kronor (257,1).

Rörelseresultatet blev 47,1 miljoner kronor (11,3), med en rörelsemarginal på 7,0 procent (4,4).

Resultatet före skatt var 63 miljoner kronor (10,8).

Resultatet efter skatt blev 59 miljoner kronor (10,4), och per aktie 3,82 kronor (0,68).

Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 161 (129).

Antal sålda bostäder uppgick till 121 (67).

Under kvartalet har Besqab tillträtt flera större fastigheter såsom del av Legera u Hagastaden, Kv Vandenbergh i Mariehäll samt Norrberget i Vaxholm.

”Det första halvåret 2021 präglades av en stark bostadsmarknad med stor efterfrågan på bostäder, också inom nyproduktion. Vi har säljstartat flera nya bostadsprojekt och marknadsmottagandet har varit mycket gott med hög boknings- och försäljningstakt. Med en stark marknad som grund och med myndighetsbeslut på plats startade vi ytterligare två projekt under andra kvartalet och produktionsstarterna summerar därmed till 278 bostäder hittills i år", säger vd Carola Lavén.

"Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete och tar successivt steg i riktning mot våra uppsatta mål, bland annat genom att emittera vårt första gröna obligationslån. Emissionslikviden adderar till vår redan starka kassa och stärker beredskapen i det löpande ackvisitionsarbetet", säger hon.

Besqab, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning668,7257,1160,1%
Rörelseresultat47,111,3316,8%
Rörelsemarginal7,0%4,4%
Resultat före skatt6310,8483,3%
Nettoresultat5910,4467,3%
Resultat per aktie, kronor3,820,68461,8%

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]