Publicerat 5 februari, 2021

Besqab minskar omsättning och rörelseresultat, utdelningen oförändrad (uppdatering)

(Uppdatering avser mer information längre ned)

Bostadsutvecklaren Besqab redovisar en lägre omsättning och rörelsevinst i fjärde kvartalet jämfört med året innan. Utdelningen lämnas oförändrad. Samtliga siffror redovisas enligt segmentsredovisning.

Omsättningen sjönk 32,2 procent till 287,6 miljoner kronor (424,3).

Rörelseresultatet blev 12 miljoner kronor (29,7), med en rörelsemarginal på 4,2 procent (7,0).

Resultatet efter skatt blev 210,9 miljoner kronor (27,3), en ökning med 672,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 13,7 kronor (1,78), vilket innebär en ökning med 669,7 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 2,50 kronor (2,50).

Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 379 (118).

”Vi avslutade året starkt och startade sammanlagt 379 bostäder under fjärde kvartalet. Det summerar till 563 starter under 2020 och är för helåret det högsta antalet produktionsstarter i Besqabs historia. Vi har nu siktet inställt på att nå en årlig takt om 1 000 produktionsstartade bostäder per år senast 2023”, säger vd Carola Lavén.

Antal sålda bostäder uppgick till 81 (79), varav 81 bostads-/äganderätter (79) och 0 hyresrätter (0).

Besqab, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning287,6424,3-32,2%
Rörelseresultat1229,7-59,6%
Rörelsemarginal4,2%7,0%
Nettoresultat210,927,3672,5%
Resultat per aktie, kronor13,71,78669,7%
Utdelning per aktie, kronor2,502,500,0%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]