Publicerat 7 juli, 2022

Besqab minskar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Bostadsutvecklaren Besqab redovisar minskande omsättning under andra kvartalet 2022 jämfört med samma period året innan. Även rörelseresultatet minskade.

Nettoomsättningen sjönk 29,8 procent till 469,7 miljoner kronor (668,7).

Rörelseresultatet blev 30,3 miljoner kronor (47,1), med en rörelsemarginal på 6,5 procent (7,0).

Resultatet före skatt var 28,2 miljoner kronor (63).

Resultatet efter skatt blev 27,5 miljoner kronor (59), en minskning med 53,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,80 kronor (3,82), vilket innebär en minskning med 52,9 procent mot föregående år.

"När vi nu avslutar det första halvåret 2022 kan vi konstatera att vi har ett helt annat läge på bostadsmarknaden än vid ingången av året. Kriget i Ukraina förstärkte utmaningarna med materialbrist och leveransproblem som uppstod till följd av pandemin. Samtidigt har vi under det andra kvartalet kommit in i ett konjunkturläge med hög inflation och höjda räntor såväl i Sverige som i stora delar av världen. Summerat gör det att marknaden är osäker och svårbedömd framåt", inleder Carola Lavén sitt vd-ord.

Hon skriver vidare att bolaget har en hög produktionsvolym och att de arbetar fokuserat med sina kostnader och leverantörer. Trots utmaningar har bolaget kunnat säkerställa leveranser och hålla produktionen i gång på ett bra sätt.

Kostnadsökningarna pressar bolagets marginaler, men i juni noterade dock bolaget ett trendbrott med en minskning av ökningstakten.

Besqab, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Nettoomsättning469,7668,7-29,8%
Rörelseresultat30,347,1-35,7%
Rörelsemarginal6,5%7,0%
Resultat före skatt28,263-55,2%
Nettoresultat27,559-53,4%
Resultat per aktie, kronor1,803,82-52,9%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]