Publicerat 9 november, 2020

Besqab breddar verksamheten och satsar på egenutvecklade förvaltningsfastigheter

Bostadsutvecklaren Besqab har beslutat att bredda verksamheten. Utöver nuvarande fokus på bostadsutveckling ska Besqab också äga och förvalta egenutvecklade hyresrätter, vårdboenden och annan samhällsservice. Med ambitionen att växa den befintliga förvaltningsportföljen har beslut fattats om att uppföra 150 hyresrätter, ett vårdboende med 80 vårdbostäder och en förskola i Uppsala för eget ägande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Att bredda verksamheten är ett naturligt steg i Besqabs fokus på att växa och öka antalet produktionsstarter. Under sin 30-åriga historia av bostadsutveckling har Besqab utvecklat vårdboenden och byggt hyresrätter till externa beställare. 2019 påbörjades utveckling av egna hyresrätter i Uppsala som såldes till en investerare i samband med produktionsstart.

- Vi är nu redo att ta nästa steg och utökar värdekedjan och erbjudandet till att också omfatta ägande och förvaltning av egenutvecklade hyresrätter, vårdboenden och annan samhällsservice. Vi har tillväxtambitioner och med två tydliga affärsben skapas bättre möjligheter att växa hela verksamheten. Bostadsutveckling kommer fortsatt vara Besqabs kärnaffär och med ett breddat erbjudande ser vi goda möjligheter till fler produktionsstarter, säger Besqabs vd Carola Lavén.

Ambitionen är att successivt bygga upp en långsiktig förvaltningsportfölj av egenutvecklade fastigheter med stabila operativa kassaflöden parallellt med ett fortsatt fokus på bostadsutveckling.

Förvaltningsportföljen kommer från januari 2021 att bestå av tre färdigställda vårdboenden med en total uthyrningsbar yta om 13 000 kvadratmeter och en uthyrningsgrad om 100 procent. Den genomsnittliga hyrestiden för tecknade hyreskontrakt uppgår till 15 år.

Med avsikten att långsiktigt äga och förvalta egenutvecklade fastigheter omklassificeras Besqabs utvecklingsfastigheter till förvaltningsfastigheter och redovisas med start i fjärde kvartalet 2020 till verkligt värde i enlighet med IAS 40.

I delårsrapporten per den 30 september uppgick det redovisade värdet i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper för utvecklingsfastigheter till 420,1 miljoner kronor och det bedömda övervärdet för färdigställda utvecklingsfastigheter till 160,0 miljoner kronor.

Besqab kommer se över sina finansiella mål och de nya finansiella målen kommer presenteras vid en kapitalmarknadsdag den 2 december 2020.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]