Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 7 maj, 2020

Beslut om arbetsbrist kräver förhandling

Vad händer när omorganisation medför arbetsbrist i verksamheten? Victoria Lindström, förhandlare på Fastigo, går igenom vad som gäller.

De flesta företag behöver omorganisera verksamheten med jämna mellanrum. Ibland leder det till att anställda behöver sägas upp. Inom arbetsrätten kallas det arbetsbrist, vilket ger arbetsgivaren en saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren avgör när det föreligger arbetsbrist.

Arbetsbrist är något som arbetsgivaren måste MBL-förhandla med de fackliga organisationer som har kollektivavtal på arbetsplatsen. Saknas kollektivavtal sker förhandlingen med alla berörda fack som har medlemmar på arbetsplatsen. Förhandling begärs innan beslut fattas för att facken ska kunna påverka förslaget till förändring.

[ Annons ]

Innan uppsägning måste arbetsgivaren undersöka om det finns något annat ledigt arbete i verksamheten som den anställde kan omplaceras till. Det gäller inom hela företaget, oavsett kollektivavtalsområde, driftställe eller ort. Finns en ledig befattning som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för, så har inte arbetsgivaren saklig grund för uppsägning.

Inför förhandlingarna ska en turordningslista tas fram för alla med fast anställning inom samma kollektivavtalsområde och driftsenhet. Arbetsgivare med högst tio arbetstagare får undanta högst två arbetstagare som är av särskild betydelse för verksamheten. Placeringen på turordningslistan avgörs av arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren, där arbetstagare med lång arbetstid slår ut arbetstagare med kortare anställningstid under förutsättning att man har tillräckliga kvalifikationer.

Efter förhandlingarna kan arbetsgivaren säga upp på grund av arbetsbristen. I las finns formkrav på uppsägningsbeskedet. Det ska vara skriftligt och överlämnas till arbetstagaren personligen. Uppsägningstiden framgår av kollektivavtal eller av las och räknas från den dag då arbetstagaren får uppsägningen. Särskilda regler gäller om arbetstagaren är frånvarande på grund av föräldraledighet eller semester.

Victoria Lindström
förhandlare, Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]