Bild: Holger Ellgaard/Wikimedia
Publicerat 4 september, 2017

Besked idag: ”Jättegolfboll” som stoppar bostäder ska väck

Bällsta radartorn hindrar tiotusentals nybyggen i Stockholm. Nu ska den väck. Det beskedet lämnade bostadsminister Peter Eriksson idag.

Frågan om ”jättegolfbollen” har bollats mellan Luftfartsverket och Stockholms stad under lång tid. Radarstationen i Bällsta, som alltså påminner om en enorm golfboll, anses av många vara det enskilt största hindret för högre byggnader i Stockholm. I tornets närhet är det även relativt låga byggnader som stoppats.

[ Annons ]

Flygledningarna vid Arlanda, Skavsta, Bromma och Västerås är beroende av tornet för att övervaka trafiken. Luftfartsverket har av den anledningen överklagat många byggen eller så har våningsplan fått kapas.

Det handlar enligt exploateringskontoret om drygt 50 000 bostäder som berörs under perioden 2016 till 2020.

Men tornet skulle lika gärna kunna stå i Uppsala. Haken är att Luftfartsverket vill ha 42 miljoner för att bygga. Och vad dem anbelangar kan det lika väl stå kvar. Stockholm stad å sin sida menar att det inte vore förenligt med kommunallagen att ta notan, eftersom det är en statlig angelägenhet att bygga ut och underhålla infrastruktur för flygtrafikledning.

Men nu har bostadsminister Peter Eriksson (MP) satt ner foten och levererat en lösning. Regeringen har avsatt 50 miljoner i budgeten. Pengar som ska täcka flytten till Uppsala.

– Det handlar om en viktig förändring som möjliggör byggandet av tiotusentals bostäder i bostäder, sa Peter Eriksson till Svt nyheter Stockholm.

Tidplanen är inte fastslagen i detalj. Men Peter Eriksson utgår från en snabb överenskommelse under hösten så att byggena skyndsamt kan komma igång.

Per Thiberg, chef affärsutveckling på Vasakronan tillhör de som gläds åt beskedet.

– Det är ett väldigt efterlängtat och välkommet besked. Det här berör inte bara oss, utan en hel massa byggherrar i Stockholm, säger Per Thiberg.

Beskedet innebär bland annat att Vasakronan kan bygga det bostadstorn man tillsammans med Aros Bostad planerar i Kista. Det handlar om cirka 230 bostadslägenheter fördelat på 23 våningar.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]