[ Annons ]

På bilden från vänster: Per Jutner, vd, Einar Mattsson Projekt, Kent Persson, utvecklingschef, Heimstaden, Sven Renström, vd, Olov Lindgren, Klas Ljungberg, Magnolia Bostad. Foto: David Grossman
Publicerat 7 juli, 2016

”Beskatta bolag som inte bygger”

Sätt en skatt på detaljplanerad tomtmark om byggherren inte bygger. Det var ett av förslagen som kan få bostads- och byggbolag att inte vänta med projekt. Annars är den stora flaskhalsen just nu brist på arbetskraft.

Många diskussioner i Almedalen handlar om politikernas ansvar för att det inte byggs mer, men på vilket sätt kan branschen själv styra byggtakten? En fråga som vädrades med en panel byggherrar, de flesta med enbart hyresrätter i sina portföljer.

[ Annons ]

Kent Persson, utvecklingschef på Heimstaden menar att den stora flaskhalsen för att få igång fler byggen är bristen på arbetskraft i Sverige.

– Vi ligger nära maxtaket för vad vi kan klara av nu.

Även Sven Renström, vd på Olov Lindgren, sätter bristen på personal högt, och då inte minst byggledare.

– Vår uppfattning är att folk med den utbildningen väljer andra jobb som inte är på byggen.

Branschens representanter vill gärna se en mer långsiktig planering hos kommunernas stadsbyggnadskontor, det för att slippa springa hos tjänstemännen hela tiden.

– Är man två timmar på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm Stad träffar du i princip hela branschen. Alla är där hela tiden. Vad vi önskar är en tilldelning av byggrätter över lång tid som gör att såväl vi som tjänstemännen på kontoret kan få det lugnare. Nu måste man vara där och ”hacka” hela tiden för att få något, säger Sven Renström.

Hur är det då med alla byggrätter som år efter år inte bebyggs? Enligt SKL ska det just nu finnas färdiga planer för 137 000 bostäder.

– Det är inget som som vi sitter på i alla fall, säger Per Jutner, vd, Einar Mattsson. Det finns inget skäl i världen att just nu när efterfrågan finns bromsa projekt. Man vet aldrig vad som händer i morgon som kan förändra förutsättningarna, och då är det bäst att så snabbt som möjligt få igång byggen.

För att sätta press på de bolag som sitter på tilldelad mark utan att bygga föreslår Sven Renström att kommunerna inför en sorts fastighetsskatt.

– Hur stor den kan vara och hur den ska beräknas har jag inte funderat över, men finns det en kostnad ökar väl ändå chansen att marken bebyggs fortare eller att bolagen lämnar tillbaka marken.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]