[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 23 november, 2020

Berlin och Tyskland klarar nedgången bäst

Hela Europas fastighetsmarknad har påverkats av covid-19 och investerare har en försiktigare inställning än tidigare. Berlin är staden med bäst framtidsutsikter enligt en enkät från PwC.

”Covid har inte i grunden förändrat något. Det accelererar bara alla trender. Allt som var på väg har skett i en mycket snabbare takt”. Så säger en europeisk fastighetsinvesterare i rapporten Emerging Trends in Real Estate sammanställd av PwC och Urban Land Institute (ULI). Undersökningen bygger på en enkät till cirka 1 000 branschföreträdare över hela Europa.

Som i Sverige är osäkerheten störst för hur detaljhandeln och kontoren kommer att drabbas om hyresgästerna får problem med hyresinbetalningar. Bäst förutsättningar har enligt enkäten sektorer som datacenter, logistik och biovetenskap.

[ Annons ]

Tyskland har som bekant hanterat pandemin på ett effektivt sätt och rapporten pekar på man fortsatt att hålla igång inrikes resandet under pandemin. Berlin hamnar också högst upp i en ranking över vilka europeiska städer som har de bästa förutsättningarna för 2021. London har stärkt sin position och även Paris är fortsatt intressant. Stockholm är på 16, upp från 18 från förra året.   

Trots allt, menar rapporten att, är fastigheter fortfarande ett av få tillgångsslag som över tid kan  generera acceptabel avkastning i en tid då det är låga räntor. Tydligt är att institutionellt kapital söker sig till fastigheter under ekonomisk osäkerhet, som den gjorde efter finanskrisen.

Ranking fastighetsinvesteringar europeiska städer 2021

  1. Berlin
  2. London
  3. Paris
  4. Frankfurt
  5. Amsterdam
  6. Hamburg
  7. München
  8. Madrid
  9. Milano
  10. Wien

Källa: PwC och Urban Land Institute

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]