[ Annons ]

Bättre belysta gator och torg är viktigare än poliser och övervakningskameror för att människor ska känna sig trygga i det offentliga rummet. Det visar en undersökning tagits fram på uppdrag av Belysningsbranschen.
Publicerat 29 december, 2011

Belysning viktigare än övervakningskameror

Bättre belysta gator och torg är viktigare än poliser och övervakningskameror för att människor ska känna sig trygga i det offentliga rummet. Det visar en undersökning tagits fram på uppdrag av Belysningsbranschen.

Även Brottsförebyggande rådet menar att bättre belysning kan minska vardagsbrottsligheten med så mycket som drygt 20 procent.

[ Annons ]

– Alltför många har felaktigt tagit för givet att kameraövervakning och även fler poliser automatiskt skapar trygghet. Vår undersökning visar att det inte räcker och att människor vill ha en helhet där belysning är en minst lika viktig faktor, säger Belysningsbranschens VD Magnus Frantzell

Att satsa på förbättrad utomhusbelysning kan enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) medföra att brottsligheten sjunker med närmare 21 procent. BRÅ:s slutsats är att förbättrad utomhusbelysning bör vara en del av kommunernas brottsförebyggande program.

– Jag är inte överraskad över Brottsförebyggande rådets siffror. De stämmer väl överrens med den undersökning som vi låtit Novus Opinion genomföra. Vår uppmaning till kommunerna är att tydligt prioritera utomhusbelysning och sluta se det som ett möjligt besparingsområde avslutar Magnus Frantzell.

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]