Publicerat 20 augusti, 2021

Beijer Alma ökar omsättning och rörelseresultat rejält

Verkstadsbolaget Beijer Alma redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 38,8 procent till 1 336,2 miljoner kronor (962,7). Organisk ökning var 37 procent.

Rörelseresultatet blev 196,5 miljoner kronor (79,0), med en rörelsemarginal på 14,7 procent (8,2).

Resultatet före skatt var 186,5 miljoner kronor (75,4).

Resultatet efter skatt blev 148,1 miljoner kronor (59,3), en ökning med 149,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,45 kronor (0,98), vilket innebär en ökning med 150,0 procent mot föregående år.

Orderingången landade på 1 416,3 miljoner kronor (880,2), en ökning med 60,9 procent mot föregående år. Organiska ökningen var 60 procent.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 175,2 miljoner kronor (304,3).

"Den starka efterfrågan fortsatte under andra kvartalet och under sommaren inom de flesta kundsegment och geografier. Den höga aktivitetsnivån inom industrin har gjort att leverentörskedjorna varit ansträngda, både avseende råmaterial och komponenter. I relation till förra årets pandemipåverkade kvartal var koncernens förbättring mycket stark, med avseende på orderingång, försäljning och rörelseresultat. Kassaflödet var fortsatt på en god nivå", säger vd Henrik Perbeck i en kommentar.

Han tillägger:

"Orderingång och försäljning ökade även mot årets första kvartal. Rörelseresultatet påverkades negativt av dataintrånget i Habia, som trots detta blev det näst högsta i koncernens historia".

Beijer Alma, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Orderingång1 416,3880,260,9%
Nettoomsättning1 336,2962,738,8%
Rörelseresultat196,579,0148,7%
Rörelsemarginal14,7%8,2%
Resultat före skatt186,575,4147,3%
Nettoresultat148,159,3149,7%
Resultat per aktie, kronor2,450,98150,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet175,2304,3-42,4%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]