Publicerat 16 februari, 2021

Beijer Alma bantar styrelsen med två ledamöter

Aktieägarna i verkstadsbolaget Beijer Alma kallas till årsstämma tisdagen den 23 mars. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 3 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Wall, Johnny Alvarsson, Carina Andersson, Oskar Hellström, Hans Landin och Caroline af Ugglas. Omval föreslås av Johan Wall som styrelseordförande. Förslaget innebär att styrelsen minskar med två ledamöter då Anders Ullberg och Cecilia Wikström inte föreslås till omval.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst tio procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]