Publicerat 2 juni, 2020

”Behovet av lageryta kommer bara att öka”

Att e-handeln formligen exploderat under corona-krisen innebär bråda dagar för ett bolag specialiserade på logistikfastigheter. Catenas vd Benny Thögersen tror på ett fortsatt högt tryck på logistikfastigheter.

Avbrutna leveranskedjor har visat på högst påtagliga riskmoment i globaliseringen, nya målgrupper har på nolltid ställt om till en digitaliserad detaljhandel och att hemleveranserna har gett upphov till nya logistikmönster – allt detta är omvärldstrender (läs mer om vad experterna tror i reportaget ”Vägar framåt efter krisen”) som i högsta grad påverkar affärsförutsättningarna Catena som är specialiserade på logistikfastigheter.  Å andra sidan är det egentligen inte särskilt omvälvande, menar bolagets vd Benny Thögersen.

– Det som sker just nu är snarast en acceleration av den utveckling som redan innan coronakrisen hade påbörjats i ett högt tempo. Framförallt är det tydligt hur e-handeln tar allt större del av marknaden. Den direkta corona-effekten är att vi inte längre vill gå in i butiker utan hellre vill få våra varor levererade direkt hem.

[ Annons ]

Det har fått e-handelns del av den totala handeln att snarast explodera under mars, april och maj. Det handlar om tillväxttal på otroliga 30-40 procent.

I vilken utsträckning påverkar det Catenas verksamhet?

– I hög grad. Detta när det arbete som traditionellt skett i butiken nu flyttas till lagret. Inom dagligvaruhandeln är det mycket påtagligt. Det arbete som vi konsumenter tidigare utfört själva inne i butiken görs nu mer och mer av anställda lagerarbetare. Vad som sker när tillväxten flyttas över till e-handeln är att det krävs betydligt större lagerytor och mer terminalkapacitet.

Det händer också saker i den andra änden av leveranskedjan. Är det något ni märker av?

­­– Ja, en följdeffekt av coronakrisen är att det talas alltmer om att ha högre beredskap i form av varor nedströms, alltså närmare konsumenten. Det märks inom industrin och framförallt inom vård och omsorgsegmentet där det varit mycket tal om beredskapslager. Vi kan också se att det även gäller vanliga konsumtionsvaror. Men då är det snarare en del av en annan trend som handlar om att konsumenten ställer allt större krav på kortare responstid. Sammantaget innebär det behovet av lager och terminaler med kapacitet närmare där människor bor och verkar ökar ytterligare.

Fler och fler investerare kommer att rikta blicken mot logistiksegmentet spår Benny Thögersen. För att stå ut i konkurrensen handlar det om att förstå sig på ett allt mer komplext logistiknätverk. En utveckling som drivs på ytterligare när storföretagen som en följd av krisen inser att de måste minska sårbarheten i sina flöden. Det handlar om materialflöden som inte längre är linjära på samma sätt som för några år sedan. Nu kan varor ta alternativa vägar och lagerpunkter får nya funktioner.

–  Idag måste logistikanläggningar kunna lösa en rad uppgifter parallellt eller snabbt gå att ställa om. Aktörer med hög digitaliseringsgrad har det här synsättet, vi tror att det som eventuellt drivs fram snabbare nu är en ökad transparens och ett bättre samspel mellan de olika aktörerna i det logistiska ekosystemet. Det skulle ge ännu bättre förutsättningar att ytterligare optimera flödena.    

Så coronakrisen för Benny Thögersen och Catena innebär med andra ord mer av samma recept som innan krisen.

– Detta är såklart en utveckling som vi följer mycket noggrant och vi är ödmjuka inför vad krisen på sikt kan bära med sig. Samtidigt kan vi konstatera att efterfrågetrycket fortsätter att vara högt för vår del. Under 2021 kommer det att byggas rekordmycket terminaler och lagerytor i Sverige, runt 700 000 kvadratmeter kommer att färdigställas. Och som jag ser det kommer denna process att fortgå under många år framöver. Det baserar jag på att e-handelspenetrationen i Sverige ligger runt 10 procent, i Storbritannien är den nästan dubbelt så stor. Coronakrisen kan påverka tempot i utvecklingen men det är i den riktningen vi är på väg.

Och på ett mer personligt plan, ser du några förändringar där?

– Ja, affärsresandet tror jag kommer att minska drastiskt, framförallt i form av minskat flygande. Och det är jag övertygad om är en generell trend som kommer att innebära färre hotellnätter är färre restaurangbesök. Så den delen av branschen kommer att få det tufft.

[Läs relaterade artiklar]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]