[ Annons ]

Handelsbarometern visar på en ökad optimism inom dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Foto: Shutterstock
Publicerat 24 februari, 2021

Behovet av hyresrabatt verkar avta

Takten på ansökningar om hyresrabatt ser ut att mattas av. Detta enligt en färsk enkät som Fastighetsägarna nyligen genomfört.

I en ny undersökning från Fastighetsägarna uppger 40 procent av fastighetsföretagen att färre lokalhyresgäster begärt hyresrabatt under första kvartalet 2021 jämfört med sista kvartalet 2020. Undersökningen bygger på svar från 1200 medlemsföretag. Endast elva procent angav att ansökningarna ökat.

– Lokalhyror betalas oftast kvartalsvis i förskott. För första kvartalet 2021 betalas hyran i slutet av december. Det vi ser nu är att betydligt färre begärt hyresrabatt och det innebär att det kan finnas en ljusning i ekonomin, säger Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

Han pekar på att enkätundersökning förstärker den bild som framträder i den senaste Handelsbarometern där både dagligvaruhandel och sällanköpshandel visar större optimism.

Men enkäten visar att det också fortsatt är många lokalhyresgäster som har det tufft. 47 procent av de svarande fastighetsägarna uppger att ungefär lika många begärt hyresrabatt under första kvartalet i år jämfört med sista kvartalet 2021.

– Därför är förstärkning av omställningsstödet en bra väg att gå för att ge förutsättningar för företag att ta sig igenom en akut kris. Det är bra att regeringen nu både förlänger och förstärker stödet. Det kommer underlätta för företag, säger Anders Holmestig.

På torsdag fattar riksdagen beslut om en extra ändringsbudget med ett återinfört hyresstöd. Fastighetsägarnas inställning är att hyresstödets utformning innebär att staten övervältrar ansvar på fastighetsägare som staten själv borde hantera.

– Det tre miljarder som regeringen vill avsätta till hyresstödet under första kvartalet 2021 skulle göra avsevärt mer nytta som direktstöd till krisande företag, säger Anders Holmestig.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]