Sveriges riksintressen omfattar idag ungefär hälften av landets yta, något som tankesmedjan Levande Staden menar är ohållbart för Sveriges nödvändiga stadsutveckling. Foto: Shutterstock.
Publicerat 14 mars, 2017

”Gör det möjligt att överklaga ett riksintresse”

Att halva landets yta omfattas av riksintressen i bostadsbristens Sverige är oförsvarbart. Det menar tankesmedjan Levande Staden som vill att regeringen inför rätten att överklaga ett riksintresse.

Tankesmedjan Levande Staden vill väcka liv i debatten om riksintresset, som de menar upprepat sätter stopp för nya bostäder. I en debattartikel i Svenska Dagbladet lyfter Levande Staden fram en studie som Riksrevisionen gjort bland Sveriges kommuner 2013, då 60 procent svarat att statens hantering av riksintressen hindrat nya bostäder minst en gång de senaste tre åren.

[ Annons ]

”Det rättsosäkra läget innebär att kommuner och näringsliv ofta avstår helt från att ens påbörja arbetet för nya bostäder i områden där riksintressen gäller. De flesta har varken tid eller råd med att fastna i långa och dyra processer. Konsekvensen är att man inte bygger alls eller bygger någon annanstans, vilket på sikt leder till ökad bostadsbrist och utglesning av våra städer. Glesa städer leder till långa transportsträckor och större bilberoende. Politikernas visioner om hållbara städer där det är enkelt att ta sig fram till fots, med cykel eller kollektivt grusas om det inte går att bygga en sådan stad utan att det strider mot miljöbalken”, skriver debattörerna som uppmanar regeringen att ta till tre insatser för att säkerställa att riksintresset inte hindrar en nödvändig stadsutveckling;

  1. Gör en aktualitetsprövning av samtliga riksintressen, med uttalat syfte att minska dessa.

2. Inför rätten att överklaga ett riksintresse.

3. Ge kommunerna mandat att ställa en åtgärd mot ett riksintresse genom att en generell avvägningsbestämmelse införs i miljöbalken.

”Vill Sverige kunna stå sig i den internationella konkurrensen behöver vi skapa förutsättningar för människor att leva, verka och kunna utveckla städer i en hållbar riktning”, avslutas debattinlägget som är undertecknat av bland andra Gustav Svärd från Yimby Stockholm, Veronica Sällemark från Stockholms studentkårers centralorganisation, Johan Deremar från Sveriges byggindustrier och Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna GFR.

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]