Publicerat 22 mars, 2019

Befria solcellerna!

Castellum har redan cirka 8 500 kvadratmeter solceller, vilket motsvarar årsförbrukningen för 250 villor, på sina tak.  Men det finns potential för fler på bolagets cirka 650 fastigheter i de nordiska städerna. Men då krävs bättre förutsättningar för lönsamhet och mindre regelkrångel.

Henrik Saxborn ger ett exempel:

[ Annons ]

– Den el vi producerade 2018 på Stångjärnsgatan 10 i Uppsala var värd cirka 232 000 kronor. Men skulle vi istället ha sålt elen till huset bredvid så skulle vi bara fått betalt cirka 75 000 kronor* för samma el.

– Fastighetsägare måste ha rätt att använda elnätet till att överföra egenproducerad el mellan sina fastigheter för att täcka egen förbrukning. Anders Ygeman – se till att ta bort förbudet som innebär att el inte får överföras på ett koncessionspliktigt nät om skattefriheten eller skattenedsättningen ska gälla.

Och det är två saker till som Henrik Saxborn gärna ser att energiministern Anders Ygeman löser:

  • Minska regelkrånglet och inför långsiktiga spelregler.
  • Slopa straffskatt på egen el i anläggningar större än 255 kW.

* Priset varierar beroende på avtal, men cirka 1/3 spotpris plus certifikat mm.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]