Det ser relativt ljust ut för Linköpings fastighetsmarknad i framtiden. Befolkningen ökar och infrastrukturprojekt planeras som förbättrar kommunikationerna med Norrköping och Stockholm.
Publicerat 1 mars, 2011

Befolkningsökningen håller ångan uppe i Linköping

Det ser relativt ljust ut för Linköpings fastighetsmarknad i framtiden. Befolkningen ökar och infrastrukturprojekt planeras som förbättrar kommunikationerna med Norrköping och Stockholm.

Näringsliv

[ Annons ]

Linköpings arbetsmarknad domineras av tjänstesektorn samt utbildning och vård. Förutom kommunen och landstinget är Linköpings Universitet, Saab, Ericsson, Cloetta Fazer och Scan de största arbetsgivarna.
Linköpings kommunikationer är goda med motorväg, flygplats och järnväg. Dessutom planeras Ostlänken, en dubbelspårig höghastighetsjärnväg som ska förbinda Stockholmsregionen med Linköping via Nyköping. Ytterligare ett stort planerat projekt är Östra länken, som bedöms vara klart sommaren 2013. Länken ska minska genomfartstrafiken i staden.

Stora Badstugatan 1, 5 240 kvadratmeter kontor, bostäder och butiksyta. Såld av Otium till Vasaparken AB i april 2010. Pris 100 miljoner kronor.

Investerarmarknaden

Linköping har en relativt likvid fastighetsmarknad och utländska investerare var aktiva köpare under början och mitten av 2000-talet. Trenden vände med finanskrisen och de utländska aktörerna övergick till att vara nettosäljare.
Under 2010 genomfördes ett antal affärer och utländska aktörer har i de flesta fall fortsatt att vara på säljsidan. I september sålde Valad en portfölj, till största delen belägen i Linköping, till Klövern för drygt en miljard kronor och i december sålde norska Acta en stor portfölj med fastigheter på flera orter, däribland Linköping, till Första AP-fonden för omkring sju miljarder kronor.
Direktavkastningskraven för kontorsfastigheter av hög kvalitet i bästa läge ligger för närvarande runt 6,5 procent. Direktavkastningskraven har sjunkit under 2010 och förväntas fortsätta sjunka under 2011.

Bostäder

Linköping kommun har idag cirka 146 000 invånare. Befolkningen har ökat med i snitt 1 200 personer per år under de senast tio åren och 2019 bedöms befolkningen uppgå till runt 160 000 personer. Sedan början av 2000-talet har drygt 500 bostäder färdigställts per år och efterfrågan på bostäder har konstant varit större än utbudet.
Det största planerade bostadsprojektet i ­Lin­­köping är den nya stadsdelen Djurgården, som när den är helt utbyggd kommer att ha uppemot 10 000 invånare. I Övre Vasa­staden, i de norra delarna av innerstaden, kommer bland  annat BoTrygg, HSB och Stångåstaden att bygga totalt 2 300 lägenheter under kommande år. I Södra Ekkällan, söder om innerstaden, bygger NCC, HSB och JM en ny stadsdel med totalt 1 200 bostäder. Vakanserna för bostadshyreshus är generellt sett låga i bra lägen och är under en procent i centrala Linköping, medan den ligger något högre i övriga tätorten. Vakansnivåerna förväntas vara stabila under kommande år.

Prästbolsgatan 6-54 med 238 lägenheter. Såld av Stångåstaden till HSB Östergötland för 130 miljoner kronor i september 2010.

Lokaler

De tre dominerande kontorsområdena är Centrum, Högskole­området och Mjärdevi, där de högsta hyrorna finns i Centrum med omkring
1 300 kr/m2. Mjärdevi Science Park och Högskole­området är inriktade mot kunskapsorienterade företag. Hyran där är något lägre än i Centrum. Linköping har flera nyligen renoverade centrala köpcentrum som Gränden, Filbytergallerian och Gyllen. Den ökande befolkningen i kombination med en stark utveckling av de dispo­nibla inkomsterna gör att handelshyrorna förväntas öka i takt med detaljhandelsomsättningen under kommande år, även om det ökade utbudet av högkvalitativ butiksyta kan dämpa hyresutvecklingen i de äldre delarna av beståndet.
Det finns planer på nyproduktion av kontor. Lundbergs planerar för ett 8 000 m2 stort kontorshus i centrum, samt en kontors- och butiksbyggnad vid den gamla brandstationen öster om centrum. Det kommunala fastighetsbolaget LKF har också planer på ett nytt kontor åt Östgöta Enskilda Bank i centrum. Det största lokalprojektet under kommande år är dock om- och tillbyggnaden av Linköpings Universitetssjukhus, en investering på runt tre miljarder som förväntas pågå under de närmaste fem åren. Trots nyproduktionen bedöms den stabila hyresutvecklingen för kontor fortsätta under kommande år.

Platensgatan 26, en av fastigheterna när Valad september 2010 sålde 37 fastigheter till Klövern för cirka en miljard kronor. Cirka hälften av den sålda ytan är kontor.

Slutsatser

Förutsättningarna på Linköpings fastighetsmarknad är goda. Befolkningen ökar och infrastrukturprojekt planeras som förbättrar kommunikationerna. Näringslivet har en stark koppling till universitetet och bygger dessutom i många fall på långsiktig forskning och utveckling. Den kompetens som finns i flygplanstillverkningen på Saab, i kombination med den dynamik och innovationskraft som finns i anslutning till universitetet skapar goda förutsättningen för en stark tillväxt under kommande år.

Klicka på bliden för större format

Barometern publiceras i samarbete med Nai Svefa, DTZ och Newsec

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]