Idag bor 85 procent av Sveriges invånare i tätorter. Under perioden 2005 till 2010 ökade tätortsbefolkningen med 383 000 personer. Enbart i Stockholms tätort uppgick ökningen till 120 000 personer. Detta enligt färsk statistik från SBC.
Publicerat 16 juni, 2011

Befolkningen ökar i tätorter

Idag bor 85 procent av Sveriges invånare i tätorter. Under perioden 2005 till 2010 ökade tätortsbefolkningen med 383 000 personer. Enbart i Stockholms tätort uppgick ökningen till 120 000 personer. Detta enligt färsk statistik från SBC.

År 2010 bodde 8 016 000 personer i tätorter, vilket motsvarar 85 procent av hela befolkningen. Tätortsbefolkningen ökade med 383 000 personer mellan 2005 och 2010. Under den aktuella perioden ökade hela landets befolkning med 368 000 personer. Befolkningen i tätort ökade alltså mer än landets totala befolkningsökning genom att befolkningen utanför tätort samtidigt minskade med drygt 15 000 personer. Störst har ökningen varit i Stockholms län, följt av Skåne och Västra Götaland län.

[ Annons ]

Detta framgår av SCB:s senaste avgränsning av tätorter för år 2010. Tätortsavgränsningar har regelbundet genomförts vart femte år

Under perioden 2005 till 2010 har 59 nya tätorter tillkommit och det finns nu 1 956 tätorter i Sverige. År 2010 upphörde 29 områden som tätorter på grund av minskad befolkning. 12 tätorter slogs samman med annan tätort och i en tätort är andelen fritidshus för hög för att den skall klassificeras som tätort. Flest nya tätorter har tillkommit i Stockholms län (16 st) och Skåne län (10 st).

Den största tätorten är Stockholm, med en befolkning på 1,4 miljoner invånare. Där ökade befolkningen med 120 000 invånare under perioden.
Sju tätorter har fler än 100 000 invånare – Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro och Linköping. Där bor sammanlagt 28 procent av Sveriges befolkning. Av samtliga tätorter har 118 stycken fler än 10 000 invånare och 795 stycken färre än 500 invånare.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]