[ Annons ]

Många av de befintliga byggnaderna i Sverige behöver energieffektiviseras. Därför ska Bebo genom kampanjen ”Halvera mera” ge fastighetsägare möjligheten att söka stöd på 150 000 kronor för att genomföra en Etapp 1 enligt Rekorderlig Renovering.
Publicerat 4 maj, 2016

Bebo vill att fler ska ha möjlighet att energieffektivisera

Många av de befintliga byggnaderna i Sverige behöver energieffektiviseras. Därför ska Bebo genom kampanjen ”Halvera mera” ge fastighetsägare möjligheten att söka stöd på 150 000 kronor för att genomföra en Etapp 1 enligt Rekorderlig Renovering.

Rekorderlig Renovering innebär ett metodiskt tillvägagångssätt för energieffektiviserande renovering. Metoden syftar till att se projektet och byggnaden som en helhet och ta fram ett åtgärdspaket. Målet är att nå en halvering av energianvändningen med bästa möjliga utfall på inomhusmiljö, energiekonomi och kunskapsuppbyggnad.

[ Annons ]

BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, vill att fler ska få möjlighet att prova på metoden.

Därför kan fastighetsägare söka ett stöd på 150 000 kronor för att genomföra en Etapp 1 enligt Rekorderlig Renovering.

På Bebos hemsida finns mer information för fastighetsägare som vill söka.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]