[ Annons ]

Istället för att i detalj bestämma hur soporna ska hämtas upphandlas sophämtning utifrån vad man vill uppnå. I en ny rapport presenteras konkreta förslag på hur funktionsupphandling kan utformas.
Publicerat 26 maj, 2015

Bättre sopinsamling med nytt sätt att upphandla

Istället för att i detalj bestämma hur soporna ska hämtas upphandlas sophämtning utifrån vad man vill uppnå. I en ny rapport presenteras konkreta förslag på hur funktionsupphandling kan utformas.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting, Återvinningsindustrierna och Fastighetsägarna som tillsammans satt ner klackarna och visar på möjligheterna att använda funktionsupphandling för att klara utmaningarna inom avfallsområdet.

[ Annons ]

– Har man ett monopol vilar också ett stort ansvar på dem som har det.  En övergång till funktionskrav kommer att flytta fokus hos kommuner och utförare till att underlätta för boende, verksamheter och fastighetsägare. Vilket i längden kommer leda till ökad återvinning, säger Fastighetsägarnas Rikard Silverfur, som ingår i projektgruppen.

I den gemensamma rapporten konstaterar man att dagens avfallshantering står inför stora utmaningar. Återvinningsgraden måste öka, servicegraden måste öka, sophämtarnas arbetsmiljö måste förbättras. Bland mycket annat – detta samtidigt som kostnaderna måste hållas nere.

Ett problem med de upphandlingar som görs av kommunerna idag är att de låser entreprenörerna till att använda en särskild teknik, produkt eller metod.

Lösningen är att istället göra en funktionsupphandling. I korthet går det ut på att beställaren istället anger vad det är som ska uppnås – inte hur det ska göras. En sådan funktion kan till exempel vara att återvinningsgraden ska öka med ett visst antal procent över en tid. På så vis ger man utrymme för innovativa lösningar. Det skapar också incitament för leverantören att förbättra och effektivisera sin verksamhet.

Men det är förmodligen inte så lätt som det låter. En svårighet är att avfallshantering upphandlas bara cirka vart femte år. Då är det ofta bekvämare att föreskriva en bestämd lösning än att lägga ner kraft och tid på att utforma, utvärdera och följa upp funktionskrav.

Rikard Silverfur menar att det är viktigt att viktigt att funktionsupphandling nu provas i praktiken.

– Det är en läroprocess som alla inblandade behöver få starta med. Förhoppningsvis kan vår rapport locka några kommuner att gå före. Ju tidigare desto bättre, säger Rikard Silverfur.

RapportenFunktionsupphandling – ett sätt att klara avfallshanteringens utmaningar” är ännu i förslagsfasen. Arbetsgruppen vill gärna ha synpunkter och förslag senast den 1 september.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]