[ Annons ]

Genom ökad regional samordning ska bostadsbyggandet ta fart. Det föreslår Bostadsplaneringskommittén i sitt slutbetänkande. Men då det endast handlar om vägledande program är frågan om det får någon större effekt på bostadsplaneringen.
Publicerat 15 juni, 2015

Bättre samordning ska sätta fart på byggandet

Genom ökad regional samordning ska bostadsbyggandet ta fart. Det föreslår Bostadsplaneringskommittén i sitt slutbetänkande. Men då det endast handlar om vägledande program är frågan om det får någon större effekt på bostadsplaneringen.

Bostadsplaneringkommittén föreslår i sitt slutbetänkande att den regionala samordningen av kommunernas bostadsplanering ska stärkas med en ny lag om regional fysisk planering. Landstingen eller regionen i varje län ska enligt förslaget få i uppdrag att upprätta program för fysisk planering. Planeringen ska inte vara juridiskt bindande för kommunernas detaljplaner, utan stödja regional samordning i bostadsförsörjningen och vara ett underlag till kommunernas planering.

[ Annons ]

Bostadsplaneringkommittén fick sitt uppdrag för att lösa problemet att ansvaret för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet ligger på de enskilda kommunerna. Men med bostads- och arbetsmarknaderna som vuxit ihop över kommungränserna ligger behovet av samordning snarare på regional nivå.

Det har varit både nuvarande bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) och företrädaren Stefan Attefall (KD) förhoppning att fler kommuner ska ta sitt bostadsförsörjnings- och planeringsansvar genom ökad regional samordning.

– Det är positivt att utredningen föreslår att den fysiska planeringen samordnas på regional nivå. Men om de föreslagna programmen inte görs styrande är risken stor för att de blir hyllvärmare om kommunerna även fortsättningsvis kommer att kunna välja att bortse från den regionala planeringsaspekten, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

Kommittén föreslår att länsstyrelserna inte längre ska ha ansvar för att bevaka mellankommunala intressen när detalj- och översiktsplaner tas fram. Det tycker Johan Persson, ordförande i SKL:s samhällsbyggnadsberedning, är bra. Inte sällan lämnar länsstyrelserna synpunkter och skapar hinder i planeringen av nybyggnation trots att berörda kommuner är överens. Men han tror inte att förslagen ger fler bostäder.

– Vi vill framhålla att det finns andra sätt att öka den regionala samordningen. Ett sätt är att stimulera ytterligare samarbeten om bostadsförsörjning mellan kommuner genom att sprida goda exempel. Då kan vi börja göra skillnad här och nu, säger Johan Persson.

Men han avvisar tanken på att inskränka kommunernas fysiska planeringsansvar

– Det drabbar vår lokala demokrati utan att öka bostadsbyggandet. Idén grundas på myten att kommunerna på grund av bristande vilja inte planlägger tillräckligt med mark för nya bostäder. Fakta är att viljan att bidra till ökat bostadsbyggande är stor och att planberedskapen generellt sett är god, säger Johan Persson.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]