Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 7 maj, 2019

Bättre bevis kom i hovrätten

Med bättre bevisunderlag fick en brf rätt i hovrätten efter att hyresnämnden nekat föreningen en omfattande renovering.

En tvist uppstod i en bostadsrättsförening i Luleå efter att man tagit ett stämmobeslut att bygga ut och glasa in balkongerna i samband med att de renoverades. Syftet var att få en energibesparing och minska störande buller. Åtgärden skulle bland annat finansieras genom en avgiftshöjning med 780 kronor i månaden. Beslutet togs med över 2/3 majoritet.

[ Annons ]

Tre medlemmar ansåg att åtgärden var onödig och ville inte godkänna planen, Föreningen ansökte då om att få stämmobeslutet godkänt av hyresnämnden. Vid sammanträdet gjorde styrelsen och projektledaren en muntlig redogörelse av besiktningen samt lämnade in ett skriftligt underlag för de planerade åtgärderna.

Medlemmarna som motsatte sig beslutet redovisade en egen bedömning som gjorts av en sakkunnig medlem. Hyresnämnden avslog föreningens yrkande, med motiveringen att föreningen inte redovisat ett konkret underlag som styrkte renoveringsbehovet. Föreningen överklagade avgörandet till hovrätten, som nu ändrat hyresnämndens beslut.

– Inför prövningen i hovrätten hade föreningen tagit fram två, oberoende av varandra, skriftliga expertbedömningar. Vi bevisade att det fanns risk för sak- och personskador, säger Andreas Viklund, på Kaiding advokater som företrädde föreningen. Finns renoveringsbehov får man dessutom göra tillbyggnader, vilket tidigare rättsfall visar.

De medlemmar som stred mot beslutet döms att betala föreningens rättegångskostnader på 144 500 kronor i hovrätten.

Advokat Martina Slorach, expert inom fastighetsrätt, anser att domen tydligt visar hur viktigt det är att bostadsrättsföreningen är noggrann med att lägga fram bevisning när det gäller att få stämmobeslut godkända.

– Bostadsrättsföreningen har bevisbördan i denna del, och måste ta det på allvar, säger hon.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]