[ Annons ]

Fastighetsmarknaden kommer att fortsätta leverera stark avkastning. Det har skett ett marknadsskifte från bästa läge i största städerna till fastighetssegment utanför.
Publicerat 6 mars, 2014

Bästa läge inte längre förstahandsval

Fastighetsmarknaden kommer att fortsätta leverera stark avkastning. Det har skett ett marknadsskifte från bästa läge i största städerna till fastighetssegment utanför.

Högre tillväxt, lägre risk för outhyrda lokaler och investerarnas ökande vilja att ta risker samt bättre tillgång till finansiering gör fastigheter utanför bästa läge till vinnare, enligt vårens utgåva av Newsec Property Outlook som publiceras idag.

[ Annons ]

– När optimismen är som störst på marknaden är det avgörande att hålla huvudet kallt och bygga sina beslut på marknadskunskap och noggrann analys.  Det som utmärker en lyckad investerare är trots allt förmågan att välja rätt segment och fastighet i varje fas av konjunkturcykeln, säger Newsecs chefekonom Arvid Lindqvist.

Investerarna är fortfarande samma; svenska fastighetsbolag, fonder och institutioner, men typen av objekt har förändrats. Tidigare har fokus legat på kontors- och bostadsfastigheter i bästa läge i landets tre största städer, men aktiviteten har skiftat till fastighetssegment utanför bästa läge. Direktavkastningskraven började pressas nedåt för närförorts- och ytterstadskontor i storstäderna under 2013 tack vare marknadsskiftet, en trend som förväntas spridas till tillväxtstäder ute i landet i år.

Totalavkastningen för bästa läge och innerstadslägen kommer att drivas av god hyrestillväxt från och med 2014, medan avkastningen i mer sekundära lägen framförallt drivs av sjunkande direktavkastningskrav. Skillnaderna i totalavkastning mellan segmenten fortsätter att minska och går mot historiskt låga nivåer.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]