Publicerat 14 april, 2021

Banker aviserar initiativ för en mer hållbar byggbransch

Sju banker, inklusive de fyra stora i Sverige, aviserar ett gemensamt initiativ i syfte att få till en mer hållbar byggbransch, enligt ett pressmeddelande.

Satsningen aviseras för att den ekonomiska brottsligheten och illegala arbetskraften inom byggbranschen innebär stora negativa samhällsförluster, bland annat genom uteblivna skatteintäkter och att det är svårt att kontrollera att mänskliga rättigheter respekteras på byggarbetsplatser.

”Initiativet handlar om att i bankernas kreditprocess ställa ytterligare krav mot låntagaren. Som en del av detta har bankerna kommit överens om gemensamma riktlinjer som ska beaktas i kreditgivningen till bygg- och fastighetsbolag. Dessa syftar bland annat till att säkerställa att låntagaren har kontroll över produktionen, uppnå ökad styrning över vilken arbetskraft som nyttjas i alla leverantörsled, samt se till att de underleverantörer som anlitas lever upp till gällande regelverk”, heter det.

De nya gemensamma riktlinjerna kommer att implementeras hos respektive bank under slutet av året.

Bankerna som deltar i initiativet är Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB, Sparbankerna och Swedbank.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]