Det viktiga är att försöka göra rätt från början och börja tänka certifiering så tidigt som möjligt, säger Tobias Lindbergh, head of Sustainable Finance, Handelsbanken. Foto: Johan Bergmark.
Publicerat 14 december, 2018

Banken ställer allt tuffare krav på hållbarheten

Hållbarhetsarbetet blir allt mer betydelsefullt när det gäller att få finansiering för fastighetsägare. Här berättar Tobias Lindbergh, Head of Sustainable Finance på Handelsbanken, om hur man från bankens sida resonerar kring den allt mer förmånliga gröna finansieringen.

Som bank har vi en begränsad uppsida när vi tillhandahåller finansiering och det är klart att vi tittar allt mer på fysiska risker kopplat till klimatförändringarna, exempelvis översvämningsrisker, säger Tobias Lindbergh och fortsätter:

[ Annons ]

– Det är en fråga som fastighetsbolag kommer att få allt mer frekvent framgent av sina banker och också något branschen kan bli bättre på att kartlägga och rapportera kring.

Vad bör en fastighetsägare tänka på när det gäller hållbarhet?

– Det är ett komplext och brett område. Sett till klimatfrågan så är materialval, transporter, byggavfall och etableringen viktiga faktorer att arbeta med för att begränsa byggnadens livscykelfotavtryck. För en byggnad i drift är energiförbrukningen viktig, men även att man skapar förutsättningar för att de som nyttjar fastigheten kan resa klimatsmart, sortera avfall och att faktiskt använda fastig­heten såsom det är tänkt.

Det handlar inte längre enbart om husen i sig…

– I en bredare bemärkelse så tror jag att fastighetsägare också arbetar allt mer med utrymmet mellan husen, för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart och attraktivt område. Här återfinns många av de sociala vinster ett fastighetsbolag kan bidra till.

Vilka hot ska man tänka på?

– Som bank så tittar vi mer och mer på fysiska risker kopplat till klimatförändringar. Vårt tidsperspektiv är typiskt sett mycket långt och värdet på en byggnad kan komma att påverkas långt innan en fysisk risk blir en realitet, exempelvis för ett objekt som riskerar att utsättas i samband med stigande världshavsnivåer eller översvämningsrisker.

På vilket sätt underlättas ens finansieringsmöjligheter om man har ett hållbarhetstänk?

– Vi arbetar med grön finansiering av byggnader idag. Där har vi som krav att byggnaden som finansieras har erhållit en certifiering i ett av fyra godkända miljöcertifieringssystem samt att byggnaden är energi­effektiv. Här kan vi erbjuda attraktiva finansieringsvillkor, förutsatt att byggnaden når upp till de krav som vi fastställt.

Vad ska man tänka på i samband med renovering eller ombyggnad av äldre fastigheter?

– Ur ett klimatperspektiv finns det studier som visar att det ofta är fördelaktigt att behålla stommen istället för att riva och bygga nytt. Vi kan finansiera större ombyggnationer med ett grönt lån förutsatt att de leder till en större energibesparing och att byggnaden miljöcertifieras.

Varför är banker så engagerade i hållbarhetsfrågor?

–  Det blir alltmer tydligt att hållbarhetsfrågor har en hög korrelation med risk. I förlängningen kan detta leda till att god information både om företaget och de projekt som avses finansieras blir avgörande för att erhålla finansiering.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]