Inte ens tio år gamla balkonger håller på att ruttna på en fastighet i Norrköping. En inspektion avslöjade ett allvarligt fuskbygge. Nu har kommunens bygginspektör lagt ett omedelbart förbud mot att gå ut på balkongerna.
Publicerat 24 februari, 2015

Balkonger riskerar att rasa i Norrköping

Inte ens tio år gamla balkonger håller på att ruttna på en fastighet i Norrköping. En inspektion avslöjade ett allvarligt fuskbygge. Nu har kommunens bygginspektör lagt ett omedelbart förbud mot att gå ut på balkongerna.

Nio balkonger på ett flerbostadshus i Norrköping har sådana stora konstruktionsfel att de riskerar att rasa. Det rapporterar NT.se. Det var i januari som det upptäcktes att träbalkarna som håller upp de inte ens tio år gamla balkongerna håller på att ruttna. När ett konsultföretag anlitades för att göra en inspektion upptäcktes ett allvarligt fuskbygge.

[ Annons ]

Det visade sig att balkarna ruttnar eftersom de målats med en färg som stänger in fukten, att balkongräckena är för dåligt förankrade samt att det inte går att veta hur själva balkongerna är fastsatte i huskroppen eftersom konstruktionsritningarna inte följts.

NT.se rapporterar också att kommunens bygginspektör lade ett omedelbart förbud mot att beträda balkongerna direkt efter att han själv inspekterad fastigheten.

Bygginspektören bedömer att hela balkongbygget måste rivas och göras om från början – denna gång i enlighet med de ursprungliga konstruktionsritningarna.

Balkongerna i Norrköping byggdes 2006. År 2011 återinfördes strängare regler kring kommunernas tillsyn av byggen med anledning av att den tidigare egenkontrollen inte ansågs ha fungerat.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]