Publicerat 24 november, 2020

Balder vill genomföra riktad nyemission på 6,5 miljoner aktier

Fastighetsbolaget Balder har gett ABG Sundal Collier och Carnegie i uppdrag att utreda förutsättningarna för en riktad nyemission på cirka 6,5 miljoner B-aktier genom ett accelererat book building-förfarande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen hade inbringat bolaget drygt tre miljarder kronor baserat på måndagens stängningskurs. Den riktas mot svenska och internationella institutionella investerare.

Enligt Balder kommer book building-förfarandet att inledas omgående. Prissättning och tilldelning av de nyemitterade B-aktierna förväntas äga rum innan Stockholmsbörsen öppnar på tisdagen.

Balder genomför emissionen för att man bedömer förutsättningarna i närtid att vara mycket goda för att skapa värdehöjande investeringar genom både förvärv och investeringar i befintliga fastigheter.

”Samtidigt beräknar Balder att under fjärde kvartalet 2020 och under 2021 påbörja byggnation av 3 500 till 4 000 lägenheter. I syfte att både kunna tillvarata sådana investeringsmöjligheter och samtidigt upprätthålla en god finansiell ställning och åtnjuta en fortsatt effektiv finansiering har Balder beslutat att utreda förutsättningarna för nyemissionen”, heter det vidare.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]