Publicerat 5 november, 2020

Balder ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Balder redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvatal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 2 030 miljoner kronor (1 915), en ökning med 6,0 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 1 616 miljoner kronor (1 460), en ökning med 10,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 1 335 miljoner kronor (1 239), en ökning med 7,7 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 590 miljoner kronor (2 551). Här ingår värdeförändringar på fastigheter och derivat med totalt 226 miljoner kronor (1 259).

Resultatet efter skatt blev 1 326 miljoner kronor (2 094), en minskning med 36,7 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 6,61 kronor (10,29), vilket innebär en minskning med 35,8 procent mot föregående år.

Det långsiktiga substansvärdet, EPRA NAV, steg till 362,77 kronor per aktie (311,10) den 30 september.

Resultatet pressades av lägre intäkter för hotellfastigheterna, lägre resultat för Collector samt hyresrabatter på grund av covid-19. Värdeförändringar var också mindre än föregående år.

- Investeringarna i våra bostadsprojekt löpte på enligt ursprunglig plan under tredje kvartalet. Vi upplever en god efterfrågan både på hyreslägenheter i alla våra marknader samt på brf-marknaden i Sverige. Vi har också under tredje kvartalet fått äran att bli ägare till Hedins nya huvudkontor som börjar byggas inom kort. Tillgången till finansiering med bra villkor var fortsatt god och koncernen har en stark likviditetsposition, kommenterar vd Erik Selin i delårsrapporten.

Hyresintäkterna under kvartalet har erhållits på liknande nivå som tidigare kvartal. För det fjärde kvartalet har cirka 99 procent av de hyror som hade förfall den 30 september betalats.


Balder, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter2 0301 9156,0%
Driftöverskott1 6161 46010,7%
Förvaltningsresultat1 3351 2397,7%
Resultat före skatt1 5902 551-37,7%
Nettoresultat1 3262 094-36,7%
Resultat per aktie, kronor6,6110,29-35,8%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor362,77311,1016,6%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]